IX Zjazd PTMR (2011 r.)

17–19 czerwca 2011 r. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbył się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Już po raz trzeci organizacji Zjazdu podjął się ośrodek warszawski – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Przewodniczącym Komitetu Naukowego Panem Profesorem Kazimierzem A. Wardynem oraz Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Panią Docent Katarzyną Życińską.

Spotkanie zgromadziło blisko 900 lekarzy rodzinnych z całego kraju, ponad 50 wykładowców oraz 60 wystawców.

Podczas Zjazdu znamienici wykładowcy (wśród nich wielu konsultantów krajowych i prezesów towarzystw naukowych) przedstawili najważniejsze zagadnienia ze swoich dziedzin (m.in. kardiologii, pediatrii, onkologii, endokrynologii) potrzebne lekarzowi rodzinnemu w codziennej praktyce. Oprócz sesji plenarnych odbyły się sesje satelitarne i plakatowe, a także warsztaty ze spirometrii, tlenoterapii i bezdechu sennego oraz nowoczesnego pomiaru poziomu cukru we krwi.

Patronat honorowy nad Zjazdem objęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesor Marek Krawczyk, a także Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM Profesor Mirosław Wielgoś.

Podczas inauguracji Zjazdu wręczono najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych – Statutę Hipokratesa. Otrzymała ją z rąk Prezesa Zarządu Głównego PTMR Pana Profesora Andrzeja Steciwko Pani Doktor Ewa Stocka-Błażejewska.

Przyznano również nagrody redakcji czasopisma Family Medicine & Primary Care Review.

Zjazd uświetnił koncert Jacka Cygana i Jerzego Filara oraz recital Jerzego Połomskiego.

Złotym Partnerem Zjazdu była firma POLPHARMA, a Srebrnymi – BOEHRINGER INGELHEIM oraz PFIZER.


Małgorzata Hein