IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne (2013 r.)

Ponad 400 gastroenterologów na Krakowskich Dniach Hepato-Gastroenterologicznych

W dniach 1-2 marca 2013 r. w Auditorium Maximum UJ odbyły się IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne. Konferencję zorganizował Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Pan Profesor Tomasz Mach.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium MedicumUniwersytetu Jagiellońskiego Pan Profesor Tomasz Grodzicki.

 

Podczas dwóch dni obrad przedstawione zostały tematy dotyczące leczenia choroby refluksowej, nowe międzynarodowe zasady diagnostyki i terapii Helicobacter pylori oraz postępowanie w polipach żołądka. Omówiono także postępy w leczeniu zapalnych i czynnościowych chorób jelit oraz  znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej w gastroenterologii. Nie zabrakło tematyki dotyczącej przewlekłych zapaleń wątroby oraz patogenezy i współczesnych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w raku wątrobowo-komórkowym, a także postępów w transplantacji.

 

Podczas sesji z ekspertami przybliżono i przedyskutowano kontrowersyjne przypadki wybrane z codziennej praktyki lekarskiej.

Każdej sesji towarzyszyły długie, ożywione dyskusje, podczas których uczestnicy zadawali pytania przy pomocy specjalnego systemu esemesowego.

Konferencję uświetnił występ zespołu Gosia Markowska Band.

Wierzymy, że dobra atmosfera, która towarzyszyła Konferencji, na długo pozostanie w pamięci wszystkich biorących w niej udział. Mieliśmy zaszczyt gościć 406 osób.

 

Serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczny oraz aktywny udział w Konferencji.

Doceniamy oraz dziękujemy Państwu za słowa podziękowań, które otrzymaliśmy już w Krakowie jak i te, które zostały wyrażone w ankietach.