IV Jesienne Spotkanie Kardiologów (2011 r.)

23–24 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się IV Jesienne Spotkanie Kardiologów.

Organizatorami Konferencji była I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Stowarzyszenie Serce dla Serca oraz firma Symposion. Spotkaniu przewodniczył Pan Profesor Stefan Grajek.

Tematem przewodnim IV Jesiennego Spotkania Kardiologów było migotanie przedsionków oraz zwężenie lewego ujścia tętniczego. Ponadto omówiono nowości przedstawione na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który odbył się pod koniec sierpnia w Paryżu. W programie Konferencji znalazły się także zagadnienia m.in.: guzów serca, nowych technologii w elektrofizjologii dziecięcej, postępów w diagnostyce i terapii kardiomiopatii przerostowej, spiroergometrii, przeszczepu serca, wad wrodzonych serca u dorosłych oraz nadciśnienia płucnego. Kilka sesji poświęcono również kardiologii interwencyjnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje firmowe. Podczas sesji firmy SERVIER analizowano, kiedy interweniować i do jakich wartości częstości akcji serca dążyć w chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy oraz niewydolności serca. W sesji firmy PFIZER omówiono prewencję i leczenie niewydolności serca wg stanu na rok bieżący. Natomiast sesję firmy MSD poświęcono omówieniu wyników badań SHARP i nowym perspektywom leczenia hiperlipidemii u chorych ze współistniejącą chorobą nerek.

Wzorem lat ubiegłych w trakcie sesji transmitowane były na żywo z Pracowni Hemodynamiki do sali obrad zabiegi u chorych ze stenozą aortalną.

Konferencji towarzyszyło spotkanie dla pacjentów i ich rodzin, zorganizowane przez firmę MEDTRONIC, a poświęcone zaburzeniom rytmu serca i leczeniu przy użyciu wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora serca lub kardiostymulatora.

Udział w IV Jesiennym Spotkaniu Kardiologów zarejestrowało 493 uczestników i około 30 firm.

Głównym Partnerem Konferencji były firmy SERVIER oraz PFIZER.

 

Więcej informacji o IV Jesiennym Spotkaniu Kardiologów