III Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne (2011 r.)

4–5 marca 2011 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się III Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne. Konferencję zorganizował Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Zdarzenia był Pan Profesor Tomasz Mach.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Profesor Karol Musioł, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Pan Profesor Wojciech Nowak oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Profesor Tomasz Grodzicki.

W pierwszej sesji poświęconej chorobom żołądka przedstawiono patogenezę przewlekłego zapalenia żołądka ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia Helicobacter pylori i leków niesteroidowych przeciwzapalnych, dyspepsję czynnościową i organiczną oraz postępy w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori.

Kolejna sesja – sesja satelitarna pod patronatem Firmy Reckitt Benckiser – dotyczyła jednej z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego – choroby refluksowej. Wykład na temat praktycznego podejścia do tej choroby przedstawił Pan Profesor Pali Hungin, Dziekan Wydziału Medycyny Uniwersytetu Durham w Wielkiej Brytanii, a Pan Profesor Andrzej Dąbrowski omówił narastający problem kliniczny opornej na leczenie farmakologiczne choroby refluksowej.

Kolejne sesje dotyczyły postępów w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego, chorób jelit i postępów w hepatologii.

Wykładowcy zaprezentowali współczesne metody przygotowania chorego do badań endoskopowych z uwzględnieniem ostatnio szeroko dyskutowanych zasad modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego, postępy i zastosowania praktyczne nowych technik endoskopowych, wskazania i możliwości diagnostyczne endoskopowej ultrasonografii, współczesną diagnostykę przewlekłego zapalenia trzustki oraz rozpoznawanie zmian ogniskowych w wątrobie.

W sesji dotyczącej chorób jelit – objętej grantem naukowym przez Firmę Abbott – Pani Profesor Grażyna Rydzewska, konsultant krajowy ds. gastroenterologii, przedstawiła korzyści i kontrowersje terapii biologicznej w nieswoistych zapaleniach jelit. Następne wykłady dotyczyły choroby uchyłkowej jelita grubego i jej powikłań, nowości w patogenezie i leczeniu zespołu jelita drażliwego, zastosowania probiotyków w chorobach jelit i możliwości leczenia laparoskopowego nieswoistych zapaleń jelit.

Ostatnia sesja poświęcona była chorobom wątroby, w tym rosnącym na świecie zagrożeniom rakiem wątrobowokomórkowym, zaburzeniom krzepnięcia w chorobach wątroby, stale aktualnym zasadom kwalifikacji chorych do przeszczepu wątroby i współczesnym możliwościom leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

Każdej sesji towarzyszyły długie, ożywione dyskusje, podczas których uczestnicy zadawali pytania przy pomocy specjalnego systemu esemesowego.

Konferencję uświetnił recital Justyny Szafran, laureatki wszelkich możliwych nagród XVII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

W Konferencji wzięło udział 500 lekarzy z całej Polski oraz blisko 40 firm.