III Jesienne Spotkanie (2010 r.)

W dniach 22 i 23 października już po raz trzeci ponad sześciuset lekarzy kardiologów spotkało się w Poznaniu.


Ze względu na ogromne zainteresowanie i pozytywne opinie uczestników w poprzednich latach, program tegorocznej konferencji został znacznie poszerzony.

Pierwszego dnia odbyły się trzy równoległe sympozja:

- Akademia Farmakologii Klinicznej, podczas której przedstawione zostały najbardziej kontrowersyjne problemy farmakoterapii chorób układu krążenia,

- Kardiologia prenatalna, podczas której uczestnicy poznali odpowiedzi na pytanie: „dlaczego warto wykonywać badanie echokardiograficzne u płodu i noworodka?”,

- oraz sympozjum z cyklu „Poznańskich Warsztatów ”Hands-on”, które poświęcone zostało interwencyjnemu leczeniu zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Wszystkie trzy sympozja cieszyły się dużym Państwa zainteresowaniem.

W piątek 22 października I Klinika Kardiologii pełniła 24-godzinny dyżur leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Przez cały dzień, NA ŻYWO transmitowane były obrazy z Pracowni Hemodynamicznej. Zaproszeni goście komentując zabiegi PCI omówili trzy ważne zagadnienia współczesnej kardiologii. W dyskusji poświęconej problematyce STEMI przedstawiono ogólnoeuropejski program „stent for life”. Wybitni specjaliści przybliżyli Państwu technikę trombektomii aspiracyjnej, stanowiącej aktualnie przełom w interwencyjnym leczeniu zawału serca oraz nowy strategiczny cel leczenia  jakim jest zawał abortowany”.

Podobnie jak pierwszego dnia, przez całą sobotę transmitowane były zabiegi ilustrujące omawiane podczas sesji problemy.

Gorąco dziękujemy wszystkim Państwu za niezwykle aktywny udział w panelach dyskusyjnych oraz niezliczoną liczbę pytań przesłanych drogą sms-ową. Kolejny raz udowodnili Państwo, że wymiana opinii i dialog między uczestnikami „Jesiennych Spotkań Kardiologów” stanowi ich największą wartość, a poruszane w Poznaniu zagadnienia należą do „najbardziej gorących” we współczesnej kardiologii.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym „IV Jesiennym spotkaniu Kardiologów”, które odbędzie się za rok, w dniach 23-24 września. Do zobaczenia!

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej, która mamy nadzieję utrwali wspomnienia z konferencji.