II Forum Konsultantów Krajowych (2014 r.)

Plejada Konsultantów Krajowych na jednej konferencji
 

15 marca 2014 r. w Warszawie odbyło się niezwykle ważne wydarzenie – II Forum Konsultantów Krajowych. Spotkanie pod patronatem Pani Profesor Grażyny Rydzewskiej oraz Pana Profesora Jacka Imieli, to druga edycja konferencji, która była interdyscyplinarną wymianą myśli i doświadczeń, a która w swojej warstwie programowej adresowana była do ordynatorów, kierowników klinik, konsultantów wojewódzkich oraz lekarzy internistów i wszystkich innych specjalności wywodzących się z chorób wewnętrznych.
 

Spotkanie zgromadziło 100 uczestników, którzy czynnie uczestniczyli w obradach inicjując wiele dyskusji.
 

Tym razem program został zmodyfikowany i tworzony był wyłącznie przez wystąpienia Konsultantów Krajowych w wybranych dziedzinach medycyny wraz z czasem na interdyscyplinarną dyskusję.