Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

25–27 listopada 2010 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych.

Patronat Honorowy nad zdarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Profesor Barbara Kudrycka, a wśród zacnego grona Komitetu Honorowego znaleźli się: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Profesor Karol Musioł, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Pan Profesor Wojciech Nowak oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Profesor Tomasz Grodzicki.

Spotkaniu przyświecała idea, którą była chęć integracji środowiska medycznego zajmującego się endokrynologią, a jednak rozdrobnionego na skutek dynamicznego rozwoju dyscyplin klinicznych i wydzielenia się nurtów tematycznych zajmujących się poszczególnymi, węższymi zagadnieniami. Stąd też zaproszenie do stworzenia programu skierowane przez Organizatorów do 23 europejskich oraz polskich towarzystw naukowych.

 „Wciąż uważamy, że Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne jest w pewnym sensie matką tych towarzystw naukowych” – powiedział Pan Profesor Andrzej Milewicz, główny pomysłodawca idei Forum, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, a jednocześnie Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Pan Profesor Marek Bolanowski.

Każde z towarzystw zaprezentowało własną dwugodzinną sesję naukową dotyczącą najbardziej aktualnych aspektów w danej dziedzinie. Ponad 600 uczestników konferencji miało zatem okazję podczas jednego spotkania poznać endokrynologiczne hot topics z bardzo wielu dyscyplin medycznych.

Podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowego Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne w sposób szczególny uhonorowało Panów Profesorów Stanisława Czekalskiego oraz Macieja Zabela, wręczając dyplomy Honorowych Członków PTE. To samo wyróżnienie otrzymał również Pan Profesor Andrea Riccardo Genazzani z Włoch – prezes Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej.

Uroczystość uświetnił recital fortepianowy Piotra Szychowskiego poświęcony twórczości Fryderyka Chopina.

Podczas konferencji wyłoniono także i nagrodzono najlepsze prace plakatowe.

Organizatorami spotkania była Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz firma Symposion.

Głównym Partnerem Forum była firma MERCK.