Konferencje w Kazimierzu Dolnym (2012 r.)

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w trzech konferencjach, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym w dniach 7-8 września br:  

XIV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Emeryka, VII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Pielęgniarek „Szczepienia i procedury alergologiczne w praktyce pielęgniarskiej" również pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Emeryka oraz II Zjeździe Polskiego Towarzystwa Cytometrii pod przewodnictwem Profesora Jacka Rolińskiego oraz Profesora Piotra Smolewskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Cytometrii. 

Podczas XIV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych po raz pierwszy w kraju zostały przedstawione stanowiska towarzystw naukowych w sprawie immunoterpii alergenowej w alergii pokarmowej oraz Polski Konsensus Nebulizacyjny.

VII Konferencję Naukowo – Szkoleniową Pielęgniarek „Szczepienia i procedury alergologiczne w praktyce pielęgniarskiej” rozpoczęły piątkowe warsztaty poświęcone spirometrii u dzieci i dorosłych oraz postępom w terapii nebulizacyjnej. Sobota z kolei obfitowała w niezwykłe ciekawe wykłady oraz warsztaty, na które zaproszenie przyjęli wybitni naukowcy i klinicyści z całej Polski.

Uczestnicy II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Cytometrii wzieli udział w sesjach plenarnych, referatowych, tematycznych oraz warsztatach, które poprowadzili wybitni specjaliścii z kraju i zagranicy w dziedzinie cytometrii przepływowej.