Dorośli z wadami wrodzonymi serca – kompendium (2010 r.)

20 listopada 2010 r. w World Trade Center w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Dorośli z wadami wrodzonymi serca – kompendium.

Organizatorami spotkania byli: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz firma Symposion. Komitetowi Naukowemu przewodniczyli Panowie Profesorowie Piotr Hoffman i Piotr Podolec, a Komitetowi Organizacyjnemu – Pani Docent Olga Trojnarska.

Głównym założeniem konferencji była wymiana doświadczeń i informacji oraz zarysowanie kompleksowego planu działań względem rosnącej populacji dorosłych z operowanymi w dzieciństwie wadami wrodzonymi serca. Zaprezentowano cykl wykładów poświęconych zarówno najczęstszym, pozornie prostym wadom przeciekowym, jak i złożonym wadom pierwotnie sinicznym. Omówione zostały również współcześnie stosowane sposoby ich interwencyjnego i chirurgicznego leczenia.

Mimo bardzo specjalistycznego tematu w zdarzeniu wzięła udział grupa 375 słuchaczy z całego kraju, którzy uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez kilkunastu najwybitniejszych wykładowców oraz klinicystów z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii z najważniejszych ośrodków medycznych w Polsce.

Konferencja Dorośli z wadami wrodzonymi serca – kompendium zainicjowała cykl podobnych spotkań w przyszłych latach. 

Głównymi Partnerami konferencji były firmy ACTELION oraz AGA MEDICAL CORPORATION.