Choroby tarczycy jako problem interdyscyplinarny (2010 r.)

4 grudnia 2010 r. w World Trade Center w Poznaniu z inicjatywy Panów Profesorów Jerzego Sowińskiego i Marka Ruchały odbyła się konferencja Choroby tarczycy jako problem interdyscyplinarny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pan Profesor Jacek Wysocki. Patronat nad konferencją objęły również Oddziały Wielkopolskie Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Tyreologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Spotkanie zostało stworzone w odpowiedzi na szereg zapytań skierowanych ze strony środowisk, które w codziennej praktyce lekarskiej spotykają się z wieloma niejasnościami w trakcie prowadzenia pacjentów z coraz częściej występującymi schorzeniami tarczycy. Podczas zdarzenia, pomyślanego jako forum wymiany takich właśnie poglądów i wątpliwości, przy współudziale wybitnych naukowców reprezentujących powyższe towarzystwa, wypracowano podwaliny pod wspólne stanowisko w nurtujących kwestiach.

Zdarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem lekarzy różnych specjalności. Zgromadziło ponad 300 uczestników, którzy wyrażając własne opinie i doświadczenia, aktywnie włączyli się do dyskusji.

Konferencję zainaugurowały obchody jubileuszu wybitnego endokrynologa, nauczyciela wielu pokoleń lekarzy, Pana Profesora Jerzego Kosowicza, który otrzymał honorowe wyróżnienie Złoty Laur Akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Następnie, w sesjach: chirurgiczno-anestezjologicznej, kardiologicznej, onkologiczno-patomorfologicznej oraz ginekologiczno-położniczej, omówiono zagadnienia związane z chorobami tarczycy w kontekście wyżej wymienionych dziedzin. Przeanalizowano problemy pod kątem diagnostyki, interpretacji wyników badań, jak i decyzji leczniczych.

Konferencja Choroby tarczycy jako problem interdyscyplinarny omówiła ciekawe, nurtujące i rzadko poruszane zagadnienia tyreologiczne interesujące inne dyscypliny medyczne oraz dała możliwość praktycznej weryfikacji istniejących wątpliwości.