III Ogólnopolska Konferencja Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej (2011 r.)

25–26 marca 2011 r. w World Trade Center w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej „Wielospecjalistyczne spojrzenie na spondyloartropatie”

Patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Pan Profesor Jacek Wysocki oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich – Pan Profesor Jacek Musiał. Przewodniczącą Komitetu Naukowego Zdarzenia była Pani Profesor Irena Zimmermann-Górska.

Spotkanie poświęcone zostało tematyce spondyloartropatii. Omówiono m.in. patogenezę, epidemiologię i diagnostykę tej choroby, jej charakterystykę kliniczną oraz sposoby leczenia. W osobnej sesji poruszono również zagadnienie spondyloartropatii młodzieńczej.

Każdej sesji towarzyszyły ożywione dyskusje, podczas których uczestnicy zadawali pytania przy pomocy specjalnego systemu esemesowego.

W Konferencji wzięło udział 136 lekarzy.