Choroby endokrynologiczne jako problem interdyscyplinarny (2011 r.)

7–8 października 2011 r. w World Trade Center w Poznaniu odbyła się, gromadząc blisko 300 uczestników, konferencja Choroby endokrynologiczne jako problem interdyscyplinarny.

Konferencja ta była drugim już z kolei spotkaniem. Powstała na bazie sukcesu konferencji Choroby tarczycy jako problem interdyscyplinarny, która odbyła się 4 grudnia 2010 r. w Poznaniu.

Wydarzenie zostało stworzone w odpowiedzi na szereg zapytań skierowanych ze strony środowisk, które w codziennej praktyce lekarskiej spotykają się z wieloma niejasnościami w trakcie prowadzenia pacjentów z coraz częściej występującymi schorzeniami endokrynologicznymi.

Podobnie, jak poprzednio – powiedział Pan Profesor Marek Ruchała, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pragnęliśmy, aby to spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń, myśli, poglądów i wątpliwości, które rodzą się w trakcie naszej codziennej pracy. Ciekawa tematyka i możliwość praktycznej weryfikacji naszych wątpliwości mogły być wartościową ofertą nie tylko dla zajmujących się endokrynologią w ramach swojej specjalności. Endokrynologia dynamicznie się rozwija i stale rozszerza swoje pole działania, co nierzadko sprawia wiele trudności zarówno w kontekście diagnostyki, interpretacji wyników badań, jak i decyzji leczniczych, niezależnie od uprawianej specjalności. Wymaga także od nas ciągłego doskonalenia naszej wiedzy, ale także budowania umiejętności współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin medycznych i współdecydowania o dalszym losie chorego.

Zatem oprócz głównych organizatorów – Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Sekcji Tyreologii Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz firmy Symposion – konferencję współorganizowały także Oddziały Wielkopolskie: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskie Kolegium Osteoporozy.

W programie konferencji znalazły się budzące bardzo żywe dyskusje sesje: cukrzyca a tarczyca, aspekty endokrynologiczne w chorobach zakaźnych, zespół jelita drażliwego a guzy neuroendokrynne, zaburzenia układu kostno-stawowego w przebiegu endokrynopatii, nadciśnienie tętnicze w przebiegu endokrynopatii oraz pacjent endokrynologiczny u lekarza rodzinnego.

Konferencji towarzyszyły również obchody jubileuszu 70-lecia urodzin Pana Profesora Jerzego Sowińskiego, kierownika Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – wybitnego endokrynologa, nauczyciela, organizatora wielu spotkań i konferencji endokrynologicznych.

Głównym Partnerem Konferencji była firma IPSEN.

 

Więcej informacji o konferencji