Symposion

Rejestracja »
Optymalizacja podatkowa

Regulamin

Warunki uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi:

2 950 PLN (do 18 listopada 2011)

3 250 PLN (od 19 listopada 2011)

(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%)

 

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

3.  Wypełnienie formularza on-line (rejestracja) na stronie symposion.pl/optymalizacja-podatkowa/rejestracja, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Symposion Sp. z o.o. oraz stanowi upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu rejestracji, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

5. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto wygenerowane podczas rejestracji,
 przesłane na podany adres poczty elektronicznej.

6. W przypadku rezygnacji nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem Konferencji obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 50% opłaty za udział.

7. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 20 dni przed rozpoczęciem Konferencji pobierane jest 100% opłaty za udział.

8. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres: Symposion Sp. z o.o. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 229.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

10. Niedokonanie wpłaty nie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Konferencji.

11. Istnieje możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika Konferencji, na innego pracownika firmy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Konferencji.

13. Rejestracja oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla Symposion Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz 883).

 

Szczegółowe informacje:

tel.(61) 66 28 180

tel. kom. 502 286 148

fax (61) 66 28 171

e-mail: [email protected]

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys