Symposion

Rejestracja »
Optymalizacja podatkowa

Prelegenci

Agnieszka Rzepecka – Prezes Stowarzyszenia Powierników Polskich

agnieszka rzepeckaZ wykształcenia prawnik (Uniwersytet Warszawski), z zawodu doradca podatkowy (licencja doradcy podatkowego od 2002 roku). Pracę w doradztwie podatkowym rozpoczęła w 1999r. w departamencie podatkowym Arthur Andersen Sp. z o.o., potem pracowała w niemieckiej kancelarii prawnej Haarmann Hemmelrath, następnie w kancelarii doradztwa podatkowego Ożóg i Stolarek, wreszcie w kancelarii prawnej Gessel.

Od 2005 roku zajmowała się w głównej mierze międzynarodowym planowaniem podatkowym, z wykorzystaniem systemów podatkowych całego świata, w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej. Od 2006 roku zaangażowała się w budowę rynku usług powierniczych w Polsce, pracując dla Fortis Intertrust, które wówczas zdecydowało się na wejście na rynek polski, gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego. W 2009 roku założyła OpusTrust Sp. z o.o, poprzez którą świadczy usługi powiernicze, ściśle powiązane z inżynierią finansową, w tym optymalizacją podatkową, z zapewnieniem Klientom anonimowości w transakcjach gospodarczych, przy wykorzystaniu rozwiązań prawnych i podatkowych z całego świata, w szczególności Unii Europejskiej, a w ramach Unii, państw Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym także w oparciu o systemy prawne stosujące konkurencję podatkową, takie jak Cypr, Czechy, Słowacja, Węgry, Luksemburg, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja, Szwajcaria, Liechtenstein, a także doświadczenie w obsłudze podatkowej i powierniczej ponad 250 podmiotów zagranicznych utworzonych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

dr hab. Elżbieta Chojna – Duch – Członek Rady Polityki Pieniężnej

elzbieta chojnaAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła staż naukowy w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005–2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Od lat 90. sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych: 1994-1995 oraz 2007-2009 wiceminister finansów, 1993-1995 członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, w 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2002-2007 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 1992–1994 była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest od 1990 r. ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Jest także autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego.

Andreas Yiasemides – Head of Custody and Trust Department, Bank of Cyprus Nicosia

andreas yiasemidesAbsolwent University of Manchester, gdzie ukończył studia z zakresu ekonomii, finansów i bankowości oraz studiów MBA na University of Leicester. W roku 2002 uzyskał Chartered Accountant Certificate. Laureat nagrody KPMG 1th Year Prize oraz John Grundy Prize – University of Manchester za wyjątkowe osiągnięcia w nauce. Jest członkiem Institute of Chartered Accountants in England and Wales oraz Institute of Certified Public Accountants of Cyprus. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1999 w „PricewaterhuoseCoopers’’, gdzie zaangażowany był w audyt takich firm jak: Laiki Bank, CLR czy Euroinvestment & Finance (Member of Bank of Piraeus group in Cyprus). Od drugiej połowy roku 2003 związany z Bank of Cyprus, gdzie bezpośrednio kierował audytem wewnętrznym, był członkiem Kontroli Kredytowej, a od roku 2009 – zarządzał ryzykiem kredytowym. Odpowiedzialny był za systemy ratingowe i przydział pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie sprawuje nadzór nad wszelkimi inwestycjami na światowych rynkach. Specjalizuje się w funduszach ICIS oraz UCIT, a także usługach powierniczych.

 

Tassos Yiasemides – Principal, KMPG Cypr

Tassos YiasemidesUkończył z wyróżnieniem Uniwersytet Warwick uzyskując tytuł licencjata księgowości i finansów. Od 2005 roku jest biegłym księgowym. Obecnie piastuje stanowisko dyrektora w KPMG Ltd, gdzie opracował szeroki portfel spółek, w tym publicznych. Specjalizuje się w wycenie i raportowaniu instrumentów finansowych oraz kwestiach podatkowych. Uczestniczy w wielu projektach due diligence, a także należy do kierownictwa zespołu zajmującego się podatkami od usług finansowych. W 2009 roku został powołany na członka Rady Dyrektorów CLDC (cypryjskiej spółki zajmującej się zagospodarowaniem terenu). Ponadto aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na temat zastosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i podatków.

 

Cedric Jauquet - Member of the Executive Board / Head of Institutional Client Services, Experta Corporate & Trust Services S.A. Luksemburg

Cedric JauquetCzłonek zarządu oraz dyrektor ds. klienta instytucjonalnego w  Experta Corporate and Trust Services w Luksemburgu. W latach 2003-2011 pracował w RBC Dexia Investor Services, gdzie piastował stanowisko starszego księgowego konsolidacyjnego ds. nieruchomości, oraz starszego menedżera ds. wsparcia alternatywnych inwestycji w nieruchomościach i inwestycjach kapitałowych. Na wcześniejszych etapach kariery sprawował pieczę nad wydziałem księgowości, mikroekonomii i finansów w Instytucie Szkolnictwa Wyższego w Namur oraz pracował kolejno jako główny księgowy w belgijskiej kancelarii notarialnej André Lambienta oraz jako starszy kontroler rozliczeń  REIFS spółek holdingowych i handlowych w PricewaterhouseCoopers. Posiada jedenastoletnie praktyczne doświadczenie na polu inwestycji alternatywnych oraz kierownictwa i zarządzania zespołami.

Albert Pennacchio - Senior Director / Head of Corporate & Investment Advisory, Dexia BIL Private Banking Luksemburg

Po kilku latach pracy dla niemieckiej grupy przemysłowej, w roku 1988 dołączył do grupy Dexia BIL, gdzie zajmował różne funkcje związane z funduszami inwestycyjnymi. W latach 1994 - 2002 był członkiem zespołu doradców (RM) w Dexia BIL’s Corporate Engineering Department. W tym czasie świadczył również doradztwo korporacyjne i powiernicze. Od roku 2002 piastuje stanowisko Head of Corporate & Investment Advisory i kieruje zespołem zaangażowanym w obsługę profesjonalnych podmiotów gospodarczych, takich jak firm powierniczych, konsultingowych czy kancelarii prawnych, którym oferuje szeroki zakres usług, od zarządzania finansami dla podmiotów nieregulowanych (Soparfi), po świadczenie usług depozytariusza dla takich podmiotów jak SIF i SICAR. 

Agnieszka Noël – Druzd - Area Business Developer / Senior Private Banker, Dexia BIL Private Banking Luksemburg

Agnieszka Noël – DruzdOd 2007 roku członek luksemburskiej Dexia Private Banking, gdzie pełni funkcję zarówno specjalisty ds. rozwoju rynku w Europie wschodniej oraz rynku Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS), jak i starszego specjalisty ds. bankowości.  Jest odpowiedzialna za montaż korporacyjny i finansowy, rozwój sieci lokalnych partnerów, rozwój biznesowy klientów prywatnej bankowości, ustanawianie i utrzymywanie długofalowych relacji z międzynarodowymi klientami prywatnymi oraz doradztwo finansowe. W latach 2000-2007 zasilała szeregi KBL Private Bankers na stanowisku starszego kierownika sprzedaży w dziale rynku kapitałowego, skupionym na klientach z Europy Środkowej i Wschodniej.

dr Gabor Mocskonyi - Business Development Manager, Experta Corporate & Trust Services S.A. Luksemburg

gabor mocskonyiMenedżer ds. rozwoju w Experta Corporate and Trust Services w Luksemburgu, odpowiedzialny za zarządzanie rozwojem biznesu szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na węgierskim uniwersytecie w Szeged a następnie uzyskał dyplom STEP z zarządzania międzynarodowymi funduszami powierniczymi. Jako aplikant w kancelarii Prekub nabierał doświadczenia w prawie zobowiązań, prawie korporacyjnym oraz podatkowym. W 2008 roku rozpoczął współpracę z brytyjskim Nean Wealth Advisors jako radca prawny, gdzie zajmował się zarządzaniem nad przepływem pracy firmy zarządzającej majątkiem. Brał udział między innymi w transakcjach międzynarodowych, t.j. nabywanie/zbywanie udziałów oraz nieruchomości, pożyczki między przedsiębiorstwami. Zajmował się także zakładaniem funduszy powierniczych oraz struktur korporacyjnych w różnych systemach prawnych.

 

Tomasz Jaroszek - Redaktor Naczelny, Przegląd Finansowy Bankier.pl

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie redaktor naczelny Przeglądu Finansowego Bankier.pl oraz prnews, komentator wydarzeń gospodarczych, blogger. Wcześniej dziennikarz finansowy Comperii, związany od kilku lat z prasą ekonomiczną. 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys