Symposion

Rejestracja »
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieka Paliatywna

Komitety

Komitet Naukowy:

Przewodniczące:
prof. dr. hab. n. med. Alicja Chybickka
Akademia Medyczna we Wrocławiu

dr n. med. Eleonora Mess
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Członkowie:

prof. dr. hab. n. med. Bernard Panaszek
Akademia Medyczna we Wrocławiu

dr n. med. Krzysztof Szmyd
Akademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Andrzej Szuba
Akademia Medyczna we Wrocławiu

dr hab. Mikołaj Majkowicz
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

dr n. med. Wojciech Leppert
Uniwersytet Medyczyny w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jerzy Heimrath
Akademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Akademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr. hab. n. med. Ludwika Sadowska
Akademia Medyczna we Wrocławiu

dr n. med. Iwona Pirogowicz
Agademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Jerzy Błąszczuk
Akademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med.Krystyna Łoboz-Grudzień
Akademia Medyczna we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Krysynade Walden - Gałuszko
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

dr n. med. Anna Kakrzewska-Sawińska
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny

Przewodniczące:

prof. dr. hab. n. med. Alicja Chybicka
dr n. med. Eleonora Mess

Członkowie:

dr n. med. Krzysztof Szmyd
mgr Aleksandra Lisowska
mgr Iwona Twardak
mgr Anna Kaptacz
mgr WIesława Piotrowska
mgr Jolanta Krukowska
mgr Iwona Bystryk
lek. med. Tomasz Grześkowiak
mgr Albert Kazior
mgr Agnieszka Kraińska

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego:
Pamela Mess
Izabela Jacek

Studenci Politechniki Wrocławskiej:
Dagna Mess

Studenci Uniwetrsytetu Przyrodniczego
Katarzyna Gryga

Studenci Akademii Medycznej:
Karolina Czech
Agata Zwieżyńska
Agnieszka Bonar
Piotr Sielski
Monika Rodzińska
Katarzyna Matczak
Joanna Piechaczek
Róża Ozimiek

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys