Misja

Naszą misją jest tworzenie profesjonalnych kongresów, zjazdów, sympozjów medycznych odpowiadających na oczekiwania świata lekarskiego, mających na celu zbliżenie lekarzy, elity świata akademickiego i wiodących reprezentantów przemysłu farmaceutycznego, sprzętu medycznego i wydawnictw.
Spotkania mają służyć podnoszeniu kwalifikacji, wymianie poglądów, doświadczeń w twórczej atmosferze troski o dobro pacjenta.