Glówny Partner Konferencji

Komitet naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Jacek Józef Pietrzyk

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Hassman-Poznańska

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

prof. dr hab. n. med. Jacek Antoni Pietrzyk

prof. dr hab. n. med. Marek Sanak

dr hab. n. med. Grzegorz Lis

dr hab. med. Przemko Kwinta

 

realizacja: insys