Glówny Partner Konferencji

Streszczenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że minął już termin przesyłania streszczeń do publikacji w czasopiśmie "Przeglą Lekarski". Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przesłały do nas swoje prace. Wkrótce poinforujemy Państwa o tym, które prace zostały zakwalifikowane do druku.

 

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do prezentacji własnych prac związanych z tematyką konferencji. Streszczenia należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą formularza do dnia 15.10.2010.

Nadesłane prace podlegać będą recenzji Komitetu Naukowego. Autorzy zostaną poinformowani o akceptacji prac do dnia 29.10.2010.

Najciekawsze prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie sesji plenarnych, pozostałe prace do prezentacji w sesji plakatowej. Autorom prac włączonych do sesji plenarnych proponujemy przygotowanie pełnych tekstów prac zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej do dnia 10.11.2010.

Regulamin przygotowania pełnych tekstów prac

Streszczenia prac przyjęte do prezentacji będą wydrukowane w języku polskim i angielskim.

Zakwalifikowane prace zostaną wydrukowane w numerze "Przeglądu Lekarskiego", który jest czasopismem indeksowanym w bazach piśmiennictwa medycznego, ocenionym w Index Copernicus na 5,95 punktu.

Formularz nadsyłania streszczeń

realizacja: insys