Symposion

Rejestracja »
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Sesje Plakatowe

  PIĄTEK  25.05
9.30-10.30 SESJA PLAKATOWA I
  Przewodniczący:
prof. nadzw. dr hab. Beata Karakiewicz
dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
dr n. med. Bartosz J. Sapilak
prof. dr hab. Janusz Schabowski
1 Donata Kurpas, Ines Lukasczyk, Bożena Mroczek
Opinia Polaków na temat opieki paliatywnej
2 Donata Kurpas, Teresa Czech, Bożena Mroczek
Jakość życia pacjentów z cukrzycą– jakie znaczenie mają powikłania?
3 Donata Kurpas, Teresa Czech, Bożena Mroczek
Akceptacja choroby pacjentów z cukrzycą oraz jej wpływ na jakość życia i subiektywną ocenę zdrowia
4 Donata Kurpas, Marta Gawlik
Obturacyjny bezdech senny w opinii pacjentów
5 Monika  Kocot, Izabela  Wróblewska, Jerzy Błaszczuk
Porównanie opieki sprawowanej nad osobami starszymi w domach opiekuńczych w Polsce i w Niemczech.
6 Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Urszula Grata-Borkowska, Bartosz Sapilak
Otępienie i depresja u pacjentów w podeszłym wieku w Praktyce Lekarza Rodzinnego
7 Izabela Wróblewska , Andrzej Steciwko, Jerzy Błaszczuk
Zjawisko przemocy w rodzinie występujące wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu
8 Tomasz Rusinowicz, Anna Telenga, Małgorzata Olędzka-Oręziak, Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn
Czynniki ryzyka ostrej niewydolności nerek u osób w wieku podeszłym
9 Tomasz Cywka, Katarzyna Adamczyk, Magdalena Psujek, Andrzej Prystupa
Zaburzenia w obrazie morfologicznym krwi obwodowej u pacjentów z poalkoholową marskością wątroby.
10 Mariusz Miśkiewicz , Magdalena Parys , Małgorzata Hadzik-Błaszczyk, Renata Krupa, Aneta Nitsch-Osuch  ,Katarzyna Życińska , Kazimierz A. Wardyn
Krwawienie z żylaków przełyku jako objaw dekompensacji nadciśnienia wrotnego
11 Anna Telenga, Tomasz Rusinowicz, Katarzyna Życińska  , Kazimierz A. Wardyn
Odwodnienie u osób w wieku podeszłym – istotny problem kliniczny
12 Elżbieta Bartoszek, Małgorzata Piekarczyk, Patrycja Lachowska- Kotowska, Anna Grzywa- Celińska, Małgorzata Dec, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz
Zastosowanie leków przeciwkrzepliwych u pacjentów  z marskością wątroby- opis przypadku
13 Andrzej Borzęcki, Katarzyna Wójtowicz-Chomicz , Paweł Borzęcki,  Ewa Salasa , Zofia Święs
Leczenie pacjentów z przewlekłą dyskopatią
14 Anna Wójcicka, Aldona Stodulska - Blaszke
Trudności diagnostyczne u osoby z tzw. podwójną diagnozą. Opis przypadku
15 Elżbieta Grochans, Danuta Gburek , Paulina Polakiewicz , Anna Jurczak  , Anna Grzywacz , Małgorzata Szkup-Jabłońska , Katarzyna Augustyniuk , Beata Karakiewicz
Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych
16 Anna Rutowska , Magdalena Wiktorowicz, Katarzyna Życińska , Kazimierz A. Wardyn A,D,F, Anna Stańczyk , Dawid Tomasik , Aneta Nitsch Osuch
Częstość występowania zespołu metabolicznego i jego składowych wśród uczestników Pikniku Prozdrowotnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
   
10.30-11.30 SESJA PLAKATOWA II
  Przewodniczący:
dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
prof. dr hab. Kazimierz A. Wardyn
dr hab. Katarzyna Życińska
17 Donata Kurpas, Joanna Kusz, Tomasz Jedynak, Bożena Mroczek
Ocena częstości podejmowania zachowań zdrowotnych w grupie pacjentów chorych przewlekle
18 Donata Kurpas, Joanna Kusz, Tomasz Jedynak, Bożena Mroczek
Umiejscowienie kontroli zdrowia u osób ze schorzeniami przewlekłymi
19 Donata Kurpas, Joanna Kusz, Tomasz Jedynak, Bożena Mroczek
Stopień akceptacji choroby przewlekłej wśród pacjentów
20 Donata Kurpas, Joanna Kusz, Tomasz Jedynak, Bożena Mroczek
Preferowane style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów chorych przewlekle
21 Elżbieta Grochans , Wioletta Sawko , Jolanta Pawlik, Anna Jurczak , Marzanna Stanisławska  , Bożena Mroczek
Ocena jakości życia pacjentów hemodializowanych
22 Paweł Borzęcki, Katarzyna Wojtowicz-Chomicz , Anna Skowronek,  Witold Kołłątaj, Irena Dorota  Karwat
Rehabilitacja chorych z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa
23 Paweł Borzęcki,  Katarzyna Wojtowicz-Chomicz , Joanna Komar,   Andrzej Borzęcki, Irena Dorota Karwat
Uszkodzenia rdzenia kręgowego – analiza przyczyn i problemy pielęgnacyjne u pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
24 Bartosz J. Sapilak, Edward Szablewski, Monika Melon-Sapilak, Magdalena Bujnowska-Fedak, Andrzej Steciwko
Częstość immunoterapii swoistej na przykładzie wybranej poradni alergologicznej
25 Małgorzata Dec, Patrycja Lachowska-Kotowska, Andrzej Prystupa, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz
Niedokrwistość w przebiegu zespołu krótkiego jelita. Opis przypadku
26 Paweł Rajewski; Piotr Rajewski; Krzysztof Dobosz; Karolina Waleśkiewicz-Ogórek
Wpływ  zmiany stylu życia na wybrane parametry antropometryczne u otyłych kobiet
27 Anna Jurczak , Grażyna Kaczmarek, Sylwia Wieder-Huszla, Elżbieta Grochans, Małgorzata Szkup-Jabłońska, Marzanna Stanisławska
Znaczenie kolonoskopowych badań przesiewowych w opinii społecznej
28 Iwona Pirogowicz, Anna Gryboś-Jagielska, Mateusz Patyk, Paweł Popecki, Agnieszka Pirogowicz
Narażenie kobiet w ciąży na dym tytoniowy – badania porównawcze w odstępie 5 letnim (2005 i 2010 roku)
29 Andrzej Borzęcki, Katarzyna Wójtowicz – Chomicz ,   Paweł Borzęcki , Anna Pikuła
Analiza rozpowszechnienia stosowania leków z grupy OTC wśród studentów AWF w Białej Podlaskiej.
30 Ewa Babicz-Zielińska , Wanda Komorowska- Szczepańska,  Anna Łegowska, Katarzyna Pasalska-Niewęgłowska
Zaburzenia w odżywianiu  wynikające z troski  o zdrowie
31 Anna Jurczak, Weronika Sienkiewicz, Maria Korzonek, Sylwia Wieder-Huszla, Katarzyna Augustyniuk, Elżbieta Grochans
Zakażenia wirusami hepatotropowymi wśród personelu medycznego
32 Tomasz Cywka, Katarzyna Adamczyk, Magdalena Psujek, Katarzyna Wolska, Andrzej Prystupa
Udar móżdżku jako przyczyna uporczywej czkawki
   
  SOBOTA 26.05
9.30-10.30 SESJA PLAKATOWA III
  Przewodniczący:
dr n. med. Magdalena Bujnowska-Fedak
dr n. med. Donata Kurpas
dr n. med. Bartosz J. Sapilak
prof. dr hab. Andrzej Steciwko
33 Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Martyna Hober, Dorota Teryks-Wołyniec
Częstość zakażeń Chlamydophila pneumoniae  u dzieci z zakażeniem układu oddechowego
34 Aneta Nitsch-Osuch, Renata Gipsiak, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn
Zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową w województwie mazowieckim w latach 2000-2009
35 Aldona Stodulska-Blaszke , Anna Wójcicka
Zespół Pradera – Williego u chłopca
36 Aneta Nitsch-Osuch,  Pietraszewska Anna, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn
Postrzeganie  i wiedza na temat szczepień przeciwko  krztuścowi u rodziców dzieci  i młodzieży w wieku 0-18 lat
37 Aneta Nitsch-Osuch,  Agnieszka Kozerska, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn
Realizacja Programu Szczepień Ochronnych u dzieci z zastosowaniem szczepionek zalecanych w wybranej poradni medycyny rodzinnej
38 Aneta Nitsch-Osuch, ; Edyta Ilona Money, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn
Stan zaszczepienia przeciwko grypie w populacji zdrowych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w sieci poradni podstawowej opieki medycznej w Warszawie w latach 2004-2010
39 Aneta Nitsch-Osuch, Maria Płatkowska, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn
Stan zaszczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w populacji dzieci i młodzieży w wieku 2-19 lat w wybranej poradni medycyny rodzinnej
40 Bartosz Polski, Grzegorz Woźnicki, Jarosław Szydłowski, Jolanta Skalska-Sadowska
Ocena odległych następstw audiologicznych u dzieci po zakończonym leczeniu nerwiaka zarodkowego współczulnego (NBL; neuroblastoma).
41 Bartosz Polski, Grzegorz Woźnicki, Jarosław Szydłowski
Przydatność oceny audiologicznej słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu w przypadku diagnostyki wczesnodziecięcej encefalopatii mioklonicznej – opis przypadku.
42 Agata Sadowska, Aleksandra Niedzielska, Marek Jankowski, Piotr Gutknecht, Janusz Siebert
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w Gdańsku. Program przesiewowy „Zdrowe Serce Gdańskich Uczniów”
43 Agnieszka Topczewska-Cabanek, Aneta Nitsch-Osuch , Jolanta Kępczyńska-Kalita, Katarzyna Życińska , Kazimierz A. Wardyn
Epidemiologia mózgowego porażenia dziecięcego u dzieci w wieku 0-18 lat hospitalizowanych w wybranym oddziale ortopedyczno-rehabilitacyjnym w latach 2005 – 2010.
44 Agnieszka Topczewska-Cabanek , Aneta Nitsch-Osuch , Hanna Ziemka, Katarzyna Życińska , Kazimierz A. Wardyn
Epidemiologia wad wzroku u dzieci i młodzieży wybranych szkół w Nowym Dworze Mazowieckim
45 Agnieszka Topczewska-Cabanek , Aneta Nitsch-Osuch , Edyta Dębska , Katarzyna Życińska , Kazimierz A. Wardyn
Epidemiologia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat hospitalizowanych
46 Agnieszka Topczewska-Cabanek , Aneta Nitsch-Osuch , Wioletta Szkuta , Katarzyna Życińska , Kazimierz A. Wardyn , Sławomir Zarzycki
Postrzeganie problemu dziecka krzywdzonego przez personel pielęgniarski wybranego szpitala dziecięcego w Warszawie
47 Halina Borzęcka, Małgorzata Zajączkowska, Marek Majewski, Przemysław Sikora, Ewelina Książek, Beata Bieniaś, Anna Wieczorkiewicz-Płaza
Powikłania przewlekłej sterydoterapii u dzieci z zespołem nerczycowym – obserwacje własne
48 Małgorzata Cupiał, Agnieszka Mastalerz-Migas
Prozdrowotne zarządzanie czasem – wiedza i praktyka wśród uczniów szkół podstawowych
   
10.30-11.30 SESJA PLAKATOWA IV
  Przewodniczący:
dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
prof. dr hab. Janusz Schabowski
49 Lucyna Sochocka, Aleksander Wojtyłko, Iga Grad, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Spostrzeganie stresu zawodowego przez pracowników ochrony zdrowia
50 Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Martyna Hober, Dorota Teryks-Wołyniec
Częstość zakażeń układu oddechowego u dorosłych wywołana przez Chlamydophila pneumoniae
51 Małgorzata Hadzik–Błaszczyk , Katarzyna Życińska, Renata Krupa, Aneta Nitsch-Osuch , Kazimierz A. Wardyn
Zastosowanie doustnych suplementów pokarmowych u chorych z niedożywieniem związanym z chorobą  w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych – najczęstsze wskazania , efekty leczenia – materiał własny
52 Magdalena Wiktorowicz , Katarzyna Życińska , Renata Krupa , Kazimierz A. Wardyn
7 punktów w skali Glasgow u pacjentki z ciężką hiponatremią
53 Magdalena Wiktorowicz, Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn, Paulina Surowiec, Izabela Dera, Mateusz Moskal, Karol Wiśniewski, Sławomir Zarzycki, Aneta Nitsch Osuch
Ostre zatrucia jako przyczyna hospitalizacji pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
54 Elżbieta Bartoszek, Małgorzata Dec, Andrzej Prystupa, Andrzej Ignatowicz, Jerzy Mosiewicz
Kardiomiopatia antracyklinowa. Opis przypadku
55 Piotr Rajewski, Barbara Książkiewicz, Paweł Rajewski, Karolina Waleśkiewicz-Ogórek
Krwotok miąższowo- podpajęczynówkowy w przebiegu połogu - opis przypadku
56 Wojciech Zieleniewski , Agnieszka Jagodzińska, Renata Michalak
Rzadki przypadek triady Carney’a u 58-letniego mężczyzny.
57 Zbigniew Jankowski, Janusz Jabłoński, Ewa Andrzejewska, Małgorzata Lewandowska
Rzadki przypadek ciała obcego pęcherza moczowego w następstwie urazowej perforacji odbytnicy i pęcherza moczowego
58 Zbigniew Jankowski, Janusz Jabłoński, Ewa Andrzejewska, Małgorzata Lewandowska
Rzadki przypadek współwystępowania obustronnej wielotorbielowatości nerek z wrodzoną torbielowatością gruczolakowatą płuca
59 Iwona Rotter, Stachura Patrycja, Mroczek Bożena, Żułtak-Bączkowska Katarzyna, Kemicer-Chmielewska Ewa,  Jurczak Anna,  Jasińska Maria
Zachowania antyzdrowotne młodzieży w wieku gimnazjalnym
60 Anna Jurczak, Jolanta Rosińska, Beata Karakiewicz, Sylwia Wieder-Huszla, Elżbieta Grochans, Katarzyna Augustyniuk, Anna Grzywacz
Analiza wiedzy młodzieży dotyczącej profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
61 Sławomir Zarzycki, Agnieszka Topczewska-Cabanek , Aneta Nitsch-Osuch , Franciszka Stromecka , Katarzyna Życińska  , Kazimierz A. Wardyn, Sławomir Zarzycki
Wiedza i postrzeganie wśród młodzieży gimnazjalnej gminy wiejskiej problemu uzależnień w szczególności dopalaczy
62 Krzysztof Korzeniewski
Występowanie giardiozy wśród polskich żołnierzy pełniących służbę w Afryce Centralnej
63 Krzysztof Korzeniewski
Analiza zachorowań żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie
64 Krzysztof Korzeniewski
Problemy dermatologiczne żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Czadzie
65 Zbigniew Jankowski i wsp.
Ocena przydatności antybakteryjnego działania preparatu zawierającego cząsteczki nanosrebra w dezynfekcji powierzchni kontaktowych w placówce medycznej- doniesienie wstępne. 
66 Irena Choroszy Król, Tamara Bober, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec
Wykrywanie antygenów Chlamydia trachomatis w wymazach z cewki moczowej i szyjki macicy u dorosłych.
67 Irena Choroszy-Król, Tamara Bober, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec
Wykrywanie antygenów Chlamydia trachomatis u dzieci w różnych materiałach klinicznych

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys