Symposion

Rejestracja »
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Akademia Świadomości Prawnej

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

Firma Symposion wspólnie z firmą Progress przygotowała unikatowy w skali kraju projekt pod hasłem Akademia Świadomości Prawnej Symposion. Wykładowcą Akademii jest mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel.

 

Czym jest Akademia Świadomości Prawnej Symposion?

Akademia Świadomości Prawnej Symposion to projekt, który ma na celu pomoc lekarzom wszystkich specjalności w postępowaniu zgodnie z prawem medycznym, oraz uniknięcie ewentualnych kłopotów powstałych z niewłaściwego, samodzielnego interpretowania skomplikowanych przepisów prawa.

 

Wybrane zagadnienia poruszane podczas spotkań w ramach Akademii Świadomości Prawnej Symposion:

 • Zasady wypisywania recept na produkty refundowane w kontekście zmian w ustawie refundacyjnej
 • Zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej
 • Praktyczne wzory dokumentów medycznych
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych „na odległość”
 • Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
 • Ustawa o działalności leczniczej – nowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarza
 • Prawa lekarza
 • Zasady kontaktów lekarzy z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego i medycznego

 

Zalety Akademii Świadomości Prawnej Symposion:

 • Praktyczny charakter spotkań – omówienie studium przypadku
 • Zawsze aktualny komentarz do przepisów prawa medycznego

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys