Symposion

Rejestracja »
V Jesienne Spotkanie Kardiologów

Szczegółowy

Piątek 19 października 2012 r.

SALA A

12.00-13.00

AKADEMIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ

mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel, Kancelaria Progress, Łódź

Najważniejsze zmiany w prawie medycznym – Ustawa „refundacyjna”

 • Pieczątki „refundacja do uznania NFZ”

 • Czy lekarz może ponieść odpowiedzialność za nieprawidłowo przepisaną receptę?

 • Nowe obowiązki lekarza wynikające z Ustawy „refundacyjnej”

 • Nowe zasady promocji i reklamy produktów leczniczych

 • Nowe zasady wypisywania i realizacji recept

 • Sprawdź, czy prawo może Cię zaskoczyć – quiz edukacyjny

13.00-14.00

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

Grant edukacyjny: BOEHRINGER INGELHEIM

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

 • Co jeszcze, poza skalą CHADS, w ocenie ryzyka zakrzepowo-zatorowego i udaru mózgu w migotaniu przedsionków? - prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

 • Wczesna kardiowersja. A może wczesna ablacja i zamknięcie uszka lewego przedsionka? - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

 • Nowe leki przeciwkrzepliwe – przyszłość dla pacjentów z migotaniem przedsionków? - prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

14.00-14.15

OTWARCIE KONFERENCJI

14.15-15.25

CIĄŻA U KOBIET Z CHOROBAMI KRĄŻENIA I

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wiesław Markwitz, dr hab. n. med. Olga Trojnarska

 • Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u płodów - dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

 • Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży - prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

 • Choroba zatorowo-zakrzepowa w ciąży - prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela

 • Dyskusja

15.25-15.40

PRZERWA NA KAWĘ

15.40-16.50

CIĄŻA U KOBIET Z CHOROBAMI KRĄŻENIA II

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wiesław Markwitz, dr hab. n. med. Olga Trojnarska

 • Wady serca w ciąży - dr hab. n. med. Olga Trojnarska

 • Choroba niedokrwienna w ciąży - dr n. med. Małgorzata Popiel

 • Nadciśnienie tętnicze w ciąży - dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

 • Dyskusja

16.50-18.00

PROBLEMY AMBULATORYJNEJ KARDIOLOGII

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach, prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki

 • „Gorzka woda” i wino - prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

 • Bieg po zdrowie - dr n. med. Hanna Wachowiak-Baczyńska

 • Seks a choroby układu krążenia - prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach

 • Tarczyca i serce - dr hab. n. med. Andrzej Minczykowski

  SALA B /TRANSMISJE/

12.30-13.45

REZONANS MAGNETYCZNY W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA

przewodniczące: dr hab. n. med. Małgorzata Pyda, dr n. med. Jolanta Miśko

 • Możliwości badania metodą rezonansu magnetycznego w chorobie niedokrwiennej serca. Wskazania i przeciwwskazania - dr hab. n. med. Małgorzata Pyda

 • Rola rezonansu magnetycznego w ocenie perfuzji mięśnia sercowego - dr n. med. Jolanta Miśko

 • Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych - dr n. med. Łukasz Małek

 • Próba z dobutaminą przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego - lek. med. Magdalena Janus

 • Zawał prawej komory w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego - dr n. med. Magdalena Łanocha

 • Powikłania zawału serca w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego - lek. med. Andrzej Siniawski

14.15-15.25

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH

przewodniczący: dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

 • Czy potrzebujemy jeszcze dożylnych blokerów IIb/IIIa w epoce nowych doustnych leków antypłytkowych - prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

 • Czynności płytek i testy genetyczne w leczeniu chorych po ostrym zespole wieńcowym - prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

 • Nowe modele leczenia przeciwpłytkowego ostrych zespołów wieńcowych - klepidogrel do lamusa? - prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

15.25-15.40

PRZERWA NA KAWĘ

15.40-16.50

CZY WIEMY, JAK LECZYĆ CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI?

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wykrętowicz, dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Czy współistnienie POCHP zmienia zasady leczenia niewydolności serca - dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Jak leczyć chorego z niewydolnością serca i cukrzycą - prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka

 • Czy niedokrwistość wpływa na leczenie chorego z niewydolnością serca - prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

16.50-18.00

KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU – W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA

przewodniczący: dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

 • Rutynowy zapis EKG – czy stracił na swojej wartości, czy nadal jest przydatny? - dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk

 • Choroba niedokrwienna i komorowe zaburzenia rytmu. Czy PCI może wyleczyć arytmię komorową? - dr n. med. Marek Grygier

 • Inwazyjne badanie EP i ablacja RF – czy można skutecznie leczyć komorową arytmię? - dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk

 • Kto nie odniesie korzyści z wszczepienia ICD (zbyt zdrowy, zbyt chory) - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

/w trakcie sesji live case - ablacja podłoża dodatkowych pobudzeń komorowych/

SALA C

12.00-14.00

SPOTKANIE Z PACJENTAMI "WSZCZEPIONO URZĄDZENIE SYMULATOR LUB KARDIOWERTER - I CO DALEJ"

Grant edukacyjny: MEDTRONIC

Wprowadzenie i prowadzenie spotkania, przedstawienie programu: prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

 • Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego - prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

 • Arytmia serca - potrzebne leczenie. Urządzenia wszczepiane w terapii chorób serca - komu i jak? - dr n. med. Tomasz Smukowski

PRZERWA NA KAWĘ

 • Życie codzienne chorych z wszczepionym urządzeniem - dr n. med. Przemysław Mitkowski

 • Wszystko, co chciałbym wiedzieć. Pytania Gości i dyskusja

 SALA A

9.00-10.10

NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA I

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieśliński, prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

 • Zastawka mitralna – mocne i słabe punkty - dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

 • Niedomykalność mitralna degeneracyjna - prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka

 • Niedomykalność niedokrwienna - prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

 • Dyskusja

10.10-10.25

 PRZERWA NA KAWĘ

10.25-11.55

NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA II

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieśliński, prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

 • Wskazania do leczenia zabiegowego niedomykalności mitralnej - dr n. med. Lech Paluszkiewicz

 • Metody endowaskularne leczenia niedomykalności mitralnej - prof. dr hab. n. med. Tomasz Siminiak

 • Kardiochirurgiczne zabiegi naprawcze niedomykalności mitralnej - prof. dr hab. n. med. Jan Gummert

 • Rola echokardiografii przezprzełykowej w monitorowaniu zabiegu naprawczego niedomykalności mitralnej - dr n. med. Lech Paluszkiewicz

11.55-13.05

NOWA ODSŁONA MODULACJI METABOLICZNEJ

Grant edukacyjny: SERVIER

 • Karafka La Fontaine’a – w świetle modulacji metabolicznej - prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

 • Nowe oblicze CHNS i leczenia metabolicznego w świetle najnowszych doniesień - prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

13.05-14.00

 PRZERWA NA LUNCH

14.00-15.00

AKTUALNE PROBLEMY TERAPII DYSLIPIDEMII

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek, prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki

 • Statyny w profilaktyce pierwotnej ch.n.s. - prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki

 • Koncepcja ryzyka sercowo-naczyniowego a codzienna praktyka lekarska - prof. dr hab. n. med. Andrzej Wykrętowicz

 • Czy możliwa jest regresja zmian miażdżycowych w chorobie wieńcowej - prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

SALA B /TRANSMISJE/  

9.00-10.10

CZWARTA REWOLUCJA W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ - OD REWASKULARYZACJI DO TERAPII RESTORACYJNEJ TĘTNIC WIEŃCOWYCH

Grant edukacyjny: ABBOTT VASCULAR

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek, dr n. med. Janusz Rzeźniczak

 • Odbudowa zmienionego miażdżycowo naczynia wieńcowego - czy to w ogóle możliwe? - prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

 • Przegląd badań klinicznych z zastosowaniem stentów biodegradowalnych - prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

 • Czym różni się zabieg PCI z użyciem stentu biodegradowalnego od zabiegu z zastosowaniem stentów konwencjonalnych - dr n. med. Janusz Rzeźniczak

10.25-11.55

ZAKRZEPOWO-ZATOROWE NADCIŚNIENIE PŁUCNE

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Biederman, prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela

 • Ostra zatorowość płucna – rozpoznawanie i nowoczesne leczenie farmakologiczne - prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela

 • Leczenie operacyjne ostrej zatorowości płucnej - prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity

 • Leczenie przezskórne ostrej zatorowości płucnej - prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat

 • Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - leczenie operacyjne - prof. dr hab. n. med. Andrzej Biederman

11.55-13.05

ELEKTROTERAPIA – GRANICE WYTYCZNYCH.
MIEJSCE DLA KLINICZNYCH DECYZJI

Grant edukacyjny: BIOTRONIK

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny

 • QRS>120ms? - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

 • EF < 35 % ? - prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

 • Czy dwujamowe ICD zawsze u chorych z napadową arytmią? - dr n. med. Przemysław Mitkowski

13.05-14.00

 PRZERWA NA LUNCH

14.00-15.00

 WIELOPOZIOMOWA MIAŻDŻYCA TĘTNIC - WYZWANIE DLA MEDYCYNY XXI WIEKU

Grant edukacyjny: BIOTRONIK

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

 • Problemy terapeutyczne u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą tętnic - prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

 • Pacjent z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca i miażdżycą tętnic szyjnych - prof. dr hab. n. med. Piotr Pieniążek

 • Ostre zespoły wieńcowe u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych - dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

15.00

 ZAKOŃCZENIE

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys