Symposion

Rejestracja »
V Jesienne Spotkanie Kardiologów

Ramowy

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

GODZINA

SALA A

SALA B /TRANSMISJE/

SALA C

12.00-13.00

AKADEMIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ

12.30-13.45

REZONANS MAGNETYCZNY W CHOROBIE

NIEDOKRWIENNEJ SERCA

SPOTKANIE Z PACJENTAMI
Z WSZCZEPIONYM 
URZĄDZENIEM STYMULUJĄCYM

Grant naukowy: MEDTRONIC

13.00-14.00

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

Grant edukacyjny:

BOEHRINGER INGELHEIM

 

14.00-14.15

OTWARCIE KONFE RENCJI

14.15-15.25

CIĄŻA U KOBIET Z CHOROBAMI KRĄŻENIA I

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE W OSTRYCH ZESPOŁACH

WIEŃCOWYCH

 

15.25-15.40

PRZERWA NA KAWĘ

15.40-16.50

CIĄŻA U KOBIET Z CHOROBAMI KRĄŻENIA II

CZY WIEMY JAK LECZYĆ CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ
SERCA I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI?

 

16.50-18.00

PROBLEMY AMBULATORYJNEJ KARDIOLOGII

KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU
– W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA

 

SOBOTA, 20 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

9.00-10.00

NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA I

CZWARTA REWOLUCJA W KARDIOLOGII
INTERWENCYJNEJ

Grant edukacyjny: ABBOTT VASCULAR

 

10.10-10.25

PRZERWA NA KAWĘ

10.25-11.55

NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA II

ZAKRZEPOWO-ZATOROWE NADCIŚNIENIE PŁUCNE

 

11.55-13.05

NOWA ODSŁONA MODULACJI METABOLICZNEJ

Grant edukacyjny: SERVIER

ELEKTROTERAPIA – GRANICE WYTYCZNYCH.
MIEJSCE DLA KLINICZNYCH DECYZJI

Grant naukowy: BIOTRONIK

 

13.05-14.00

PRZERWA NA LUNCH

14.00-15.00

AKTUALNE PROBLEMY TERAPII DYSPLIDEMII

WIELOPOZIOMOWA MIAŻDŻYCA TĘTNIC
- WYZWANIA DAL MEDYCYNY XXI WIEKU

Grant edukacyjny: BIOTRONIK

 

15.00

ZAKOŃCZENIE

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys