baner

Listy powitalne

 

           
Dostojni Goście,
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy


 

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu mamy przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, który tym razem odbywa się w samym centrum Polski, pięknej i malowniczej miejscowości Ossa koło Rawy Mazowieckiej.

Po raz kolejny jesteśmy gospodarzami Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i chcielibyśmy, aby IX Zjazd PTMR okazał się owocnym i interesującym spotkaniem środowisk medycznych, spełnił Państwa oczekiwania i pozostawił trwały ślad w pamięci.

Honorowy patronat i przewodnictwo Komitetu Honorowego objęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik, Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Wyrażamy podziękowania wszystkim znamienitym Wykładowcom, którzy zaszczycają nas swoją obecnością, a przede wszystkim Państwu - lekarzom rodzinnym, rezydentom medycyny rodzinnej i studentom - a więc uczestnikom Zjazdu.

Materiały naukowe IX Zjazdu PTMR zostały opracowane i wydane w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review.

Żywimy nadzieję, że IX Zjazd PTMR będzie najważniejszym wydarzeniem 2011 roku dla całego środowiska lekarzy rodzinnych.
Witamy w Ossie!


Przewodniczący Komitetu Naukowego                          Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
               IX Zjazdu PTMR                                                           IX Zjazdu PTMR                    

 Prof. zw dr hab. n. med. Kazimierz A. Wardyn          Dr hab. n med. Katarzyna Życińska

 

 

Dostojni Goście,
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy


Mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na IX Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, który odbywa się w pięknej i malowniczej miejscowości
Ossa koło Rawy Mazowieckiej.
Czynię to w imieniu Zarządu Głównego PTMR i pragnę podkreślić, że oprócz tych dziewięciu ogólnopolskich
Zjazdów odbyły się trzy Kongresy oraz trzy Zjazdy Jubileuszowe.
Jestem niezmiernie zadowolony, że w poprzednich Zjazdach znaleźli Państwo wiele przydatnych
informacji medycznych z różnych dyscyplin i specjalności, a jednocześnie większość imprez
towarzyszących tym wydarzeniom naukowym zapadło Państwu głęboko w pamięć. Za wszystkie listy
i korespondencje, w której dzielą się Państwo swoimi odczuciami i wrażeniami serdecznie dziękuję.
Jestem głęboko przekonany, że tematyka naukowa sesji plenarnych, jak i satelitarnych, spełni
Państwa oczekiwania i będzie przydatna w codziennej praktyce lekarza. Wspaniali wykładowcy, jak
również prace naukowe koleżanek i kolegów prezentowane w Sesji Plakatowej będą, jak co roku,
stanowiły szerokie spojrzenie na większość problemów diagnostycznych i terapeutycznych różnych
jednostek chorobowych.
Pragnę serdecznie podziękować Komitetowi Naukowemu pod przewodnictwem Pana Prof. dr
hab. Kazimierza Wardyna i Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Pani dr hab. Katarzynie Życińskiej
za trud pracy włożony w przygotowanie tego Zjazdu. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim wykładowcom
za przybycie i wygłoszenie wykładów oraz wszystkim uczestnikom czynnym i biernym tego Zjazdu.
Słowa podziękowania kieruję zarówno do firm farmaceutycznych, jak i producentom, dystrybutorom
sprzętu laboratoryjnego oraz do wydawnictw za przyjęcie zaproszenia do udziału.
Życzę owocnych obrad, wspaniałych imprez towarzyszących i niezapomnianych miłych chwil spędzonych
w Ossie.
Witam w Ossie!


Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko 


realizacja: insys