Symposion

Rejestracja »
IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne

Program Konferencji

Sobota, 7 grudnia 2013

7.45-8.30

Rejestracja Uczestników


 

8.30-8.40

Powitanie Gości. Rozpoczęcie konferencji


8.40-10.10

SESJA I


8.40-9.00

Czy wiedza o alergii jest istotna dla gastroenterologa?

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi 

9.00-9.20 

Eozynofilowe zapalenie przełyku - problem nie tylko pediatryczny

dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof. nadzw. UMK 

9.20-9.40 

Aktualne wytyczne w eradykacji helicobacter pylori - rola bizmutu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

9.40-10.00 

Rak żołądka w rozpoznaniu i leczeniu endoskopowym - nowe możliwości

prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska 

10.00-10.10

Dyskusja 

10.10-10.40

SESJA II - FIRMOWA

 

10.30-10.40 

Dyskusja 

10.40-11.00 

PRZERWA NA KAWĘ

 

11.00-12.10

SESJA III

 

11.00-11.20

Ostre zapalenie trzustki - współczesne zasady postępowania

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski 

11.20-11.40

Współczesne poglądy na patogenezę raka trzustki

dr n. med. Jarosław Daniluk

11.40-12.00 

Postępowanie endoskopowe w GIST

dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. nadzw. UMK 

12.00-12.10 

Dyskusja 

12.10-13.05

SESJA IV

Grant edukacyjny: KRKA


12.10-12.50

Esomeprazol - dlaczego wyjątkowy?

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

12.50-13.05

Dyskusja 

13.05-13.55

SESJA V

 

13.05-13.25

Zaburzenia krążenia trzewnego w codziennej praktyce

dr hab. n. med. Jacek Budzyński

13.25-13.45 

Możliwości ograniczenia metod diagnostycznych w chorobach wątroby

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Linke

13.45-13.55 

Dyskusja 

13.55-14.40 

PRZERWA NA LUNCH

 

14.40-16.30

SESJA VI

 

14.40-15.00

Nieswoiste zapalenie jelit - optymalizacja leczenia

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 

15.00-15.20

Jak rozpoznawać i leczyć chorobę uchyłkową okrężnicy

prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

15.20-15.40 

Przerost bakteryjny jelita - SIBO

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 

15.40-16.00 

Problemy w diagnostyce i terapii chorób jelit

dr hab. n. med. Maria Kłopocka

16.00-16.20

Porfiria - rzadko rozważana przyczyna bólów brzucha

dr Robert Wasilewski

16.20-16.30

Dyskusja

16.30-16.40 

Podsumowanie i zakończenie konferencji 


Zastosowanie praktyczne nowych technik endoskopowych 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys