Symposion

Rejestracja »
II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w zakładce REJESTRACJA oraz uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od daty rejestracji na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo mailem.

Opłata kongresowa wynosi:

   

Członkowie PTEG

50 zł

Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PTG*

50 zł

Pozostali lekarze

150 zł

* obowiązuje dla osób rejestrujących się po 5 maja 2014 r.
Specjalna opłata konferencyjna dla członków Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego od 5 maja 2014 r.

Szanowni Państwo, 
w porozumieniu z Wielkopolskim Oddziałem PTG przygotowaliśmy dla Państwa specjalną, zredukowaną opłatę konferencyjną.  Od dnia 5 maja wszyscy obecni członkowie Wielkopolskiego Oddziału PTG mogą dokonać rejestracji na II Kongres PTEG za 50 zł.


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej i móc skorzystać z niższej opłaty, należy wypełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ.

Wypełnioną deklarację można przesłać drogą e-mailową na adres  lub drogą pocztową na adres PTEG:

Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej
ul. Swarożyca 15A
61-615 Poznań

Po przesłaniu deklaracji otrzymają Państwo potwierdzenie jej przyjęcia.
Informacje na temat PTEG oraz Statut Towarzystwa znajdą Państwo na stronie www.pteg.pl. 

Wysokość składki członkowskiej PTEG na rok 2014 wynosi 100 zł.


UWAGA! Dbając o Państwa komfort udziału w Obradach uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata kongresowa dla lekarzy obejmuje:

  • wstęp na sesje naukowe
  • udział w wystawie medycznej
  • identyfikator
  • certyfikat uczestnictwa
  • kawę i lunch w przerwach

Zasady rejestracji:

1. Rejestracji uczestnictwa prosimy dokonać za pośrednictwem strony internetowej 
http://symposion.pl/ii-kongres-pteg/rejestracja.

2. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji oraz numerem konta, na który należy dokonać wpłaty.

3. Wpłaty na otrzymany numer konta należy dokonać w terminie 14 dni od daty rejestracji.

4. Termin rejestracji uczestnictwa upływa z dniem 29 kwietnia 2014. Przyjęcie zgłoszeń po tym terminie będzie możliwe jedynie w szczególnych przypadkach (kontakt w sprawie zgłoszeń po 20 października: , tel.: 502 286 148). Zasady te obowiązują zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak i zgłoszeń grupowych dokonywanych przez Firmy Farmaceutyczne.

5. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia Konferencji, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 13 maja 2014.

Regulamin rejestracji i udziału

Regulamin rejestracji i udziału dostępny jest TUTAJ.

Rezygnacja

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej faksem 61 662 81 71 lub e-mailem 
 do dnia 18 kwietnia 2014 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Certyfikaty 

Na zakończenie Kongresu Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys