Symposion

Rejestracja »
II Forum Konsultantów Krajowych

List powitalny

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Spotkanie, na które chciałabym serdecznie zaprosić Państwa w imieniu swoim oraz Pana Profesora Jacka Imieli, to druga edycja konferencji, która ma być interdyscyplinarną wymianą myśli i doświadczeń, a która w swojej warstwie programowej adresowana jest do ordynatorów, kierowników klinik, konsultantów wojewódzkich oraz lekarzy internistów i wszystkich innych specjalności wywodzących się z chorób wewnętrznych.

Tym razem program został zmodyfikowany i tworzony jest wyłącznie przez wystąpienia konsultantów krajowych w wybranych dziedzinach medycyny wraz z czasem na interdyscyplinarną dyskusję.

Spotkanie ma w swoim założeniu stworzyć forum do konsultacji pomiędzy naukową kadrą zarządzającą jednostkami opieki medycznej a konsultantami krajowymi wybranych dziedzin wywodzących się z chorób wewnętrznych.

II Forum poza czasem wykładowym zawierać będzie także czas na omówienie wybranych zagadnień. W trakcie specjalnych paneli dyskusyjnych z udziałem Konsultantów Krajowych będzie można poruszyć najciekawsze i najtrudniejsze problemy z wybranych dziedzin. Samo Forum zostanie poprzedzone specjalnym spotkaniem roboczym grupy zaproszonych Konsultantów Krajowych.

Zapraszamy.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med.
Grażyna Rydzewska

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys