Symposion

Rejestracja »List powitalny

Dostojni Goście,

Koleżanki i Koledzy,

 

z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Hematologia Wieku Podeszłego” organizowanej przez Katedrę i Klinikę Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy wsparciu firmy Symposion. 

 

Starzenie się populacji jest zjawiskiem powszechnym w Europie. Dane epidemiologiczne wskazują, że w ciągu najbliższych lat proces ten będzie narastał. Niespotykane wcześniej zmiany demograficzne stanowią nowe wyzwanie medyczne i socjologiczne. Priorytetem służby zdrowia stanie się zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej coraz liczniejszej grupy seniorów. Zapadalność na nowotwory układu krwiotwórczego wzrasta wraz z wiekiem. Przewlekłe schorzenia współistniejące jak i zmniejszona rezerwa funkcjonalna osób starszych sprawiają, że planowanie terapii przeciwnowotworowej w tej grupie pacjentów wymaga odrębnego postępowania. Właściwa opieka nad starszymi chorymi na schorzenia układu krwiotwórczego wymaga współpracy hematologów, geriatrów, kardiologów i lekarzy wielu innych specjalności.

 

Głównym przesłaniem konferencji będzie wskazanie, że:

  • wiek jest zjawiskiem fizjologicznym a nie chronologicznym,
  • właściwa ocena wieku fizjologicznego pozwala na zaplanowanie adekwatnej terapii,
  • współczesne metody leczenia pozwalają na poprawę funkcjonowania oraz wydłużenie życia starszych chorych na zespoły mielodysplastyczne, szpiczaka mnogiego czy chłoniaki,
  • u osób w wieku podeszłym bardzo istotną rolę odgrywa także leczenie wspomagające.

 

Zapraszam serdecznie do gościnnego Wrocławia.

               

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

 

Konferencja szkoleniowa Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys