Symposion

Rejestracja »

List powitalny

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

 

Spotkanie, na które właśnie zapraszam w imieniu swoim oraz pana profesora Jacka Imieli, to próba znalezienia nowej formuły konferencji, która ma być interdyscyplinarną wymianą myśli i doświadczeń. Wszyscy wywodzimy się przecież ze wspólnego pnia Matki-Interny, z której dorobku i doświadczenia stale korzystamy. Pomimo coraz węższych specjalności i podziałów wiemy przecież, że najważniejszy jest dla nas pacjent, którego widzieć chcemy kompleksowo. Stąd też wywodzi się inicjatywa wspólnego forum dyskusyjnego, wspólnego spotkania z ekspertami z różnych gałęzi  tej samej pierwotnie dyscypliny. Na co dzień zajęci podążaniem za osiągnięciami najbardziej nas interesujących wąskich dziedzin, tracimy czasem z oczu sąsiadujące kierunki, a tym samym tracimy możliwość całościowego postrzegania problemów naszych chorych.

Forum Konsultantów, zorganizowane wraz z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jackiem Imielą, przy aktywnym wsparciu firmy Symposion, to próba znalezienia rozwiązania na nasze codzienne interdyscyplinarne problemy, to próba skondensowania w pigułce  kluczowych wiadomości, uznanych za najważniejsze przez ekspertów z każdej specjalności, to próba wypracowania forum dyskusyjnego pomiędzy lekarzami doświadczonymi w poszczególnych dziedzinach chorób wewnętrznych, Krajowymi Konsultantami oraz zaproszonymi ekspertami.

Będziemy mieli wszyscy możliwość posłuchać najważniejszych kwestii w poszczególnych dziedzinach, omówić i przedyskutować z ekspertami nie tylko najważniejsze aspekty merytoryczne, ale także organizacyjne, dotyczące poszczególnych specjalności, będziemy mieli okazję przedyskutować problemy związane ze zmieniającymi się zasadami kształcenia lekarzy specjalistów.

Poza sesjami wykładowymi zaplanowaliśmy możliwość spotkania w mniejszym gronie z wybranymi ekspertami i omówienia najważniejszych w codziennej pracy problemów.

Mamy nadzieję iż nie detronizując Matki-Interny, będziemy mogli odnaleźć i omówić najciekawsze problemy poszczególnych specjalności szczegółowych. Zapraszamy i życzymy ciekawych obrad oraz interesujących rozmów kuluarowych, które poprzez wymianę doświadczeń mogą pomóc Państwu w dalszej codziennej pracy. 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys