Symposion

Rejestracja »

Program Konferencji

Piątek, 30 maja 2014

12.00-14.00 

Rejestracja uczestników

 

14.00-14.15 

Otwarcie Konferencji


prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

 

14.15-15.00 

Wykład Inauguracyjny

 

14.15-14.45 

Medycyna oparta na faktach (EBM) a doświadczenia indywidualne lekarza - refleksja filozofa

prof. dr hab. Janusz Wiśniewski (Katedra Filozofii UAM w Poznaniu) 

14.45-15.00 

Dyskusja

 

15.00-15.30 

Przerwa na kawę

 

15.30-17.00 

Sesja I

 

Pneumonologia dziecięca I

 

15.30-16.00 

Zapalenia płuc u dzieci - EBM a praktyka kliniczna okiem praktyka

prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

16.00-16.30 

Szczepienia ochronne w chorobach o podłożu alergicznym

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

16.30-17.00 

Dotknij pneumonologii dziecięcej - praktyka dnia codziennego

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec


17.00-18.00

Sesja II

 

Pneumonologia dziecięca II

 

17.00-17.30 

Niektóre mechanizmy oporności bakteryjnej na antybiotyki - jak postępować w przypadku nieskutecznej terapii

prof. dr hab. n. med. Maria Korzon

17.30-18.00 

Nebulizacja - dawkowanie u dzieci

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński


18.00-18.15 

Dyskusja dotycząca sesji I oraz II

 

18.15-18.30 

Przerwa na kawę

 

18.30-19.30 

Sesja Założycielska Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA (Initiative for Rabka Medical Association)

 

20.00-21.00 

Koktajl

 

21.00 

Recital Natalii Niemen pt. Niemen śpiewa Niemena

 

Sobota, 31 maja 2014

 

Warsztaty - Dotknij Problemu

 

 

Grupa 1 - Sala A

 

 Grupa 2 - Sala B


9.00-10.00 

Warsztat I

Aerozoloterapia pediatryczna praktycznie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Warsztat II

Spirometria u dzieci - możliwości techniczne i wykorzystanie ich w praktyce

prof. dr hab. Waldemar Tomalak
 

10.00-11.00 

Warsztat II

Spirometria u dzieci - możliwości techniczne i wykorzystanie ich w praktyce

prof. dr hab. Waldemar Tomalak
 
 

Warsztat I

Aerozoloterapia pediatryczna praktycznie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 

11.00-11.15 

Przerwa na kawę 


11.15-12.15 

Spotkanie z ekspertem I

Stomatologia dla pediatrów

prof. dr hab. n. med. Beata Czarnecka 

Spotkanie z ekspertem II

Niedobory żelaza u dzieci - zasady suplementacji i sposób prowadzenia terapii. Zasady prawidłowego posługiwania się tabelami wzrostu i masy ciała u dzieci w codziennej praktyce pediatrycznej

prof. dr hab. n. med. Danuta Piotrowska-Jastrzębska, dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska
 

12.15-13.15 

Spotkanie z ekspertem II

Niedobory żelaza u dzieci - zasady suplementacji i sposób prowadzenia terapii. Zasady prawidłowego posługiwania się tabelami wzrostu i masy ciała u dzieci w codziennej praktyce pediatrycznej

prof. dr hab. n. med. Danuta Piotrowska-Jastrzębska, dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska
 

Spotkanie z ekspertem III

Co, jeśli nie antybiotyki, w leczeniu wirusowych zapaleń górnych dróg oddechowych

prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka

13.15-14.00 

Przerwa na obiad

  

14.00-15.00 

Spotkanie z ekspertem III

Co, jeśli nie antybiotyki, w leczeniu wirusowych zapaleń górnych dróg oddechowych

prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka
 

Spotkanie z ekspertem I

Stomatologia dla pediatrów

prof. dr hab. n. med. Beata Czarnecka 
 

15.00 

Podsumowanie i zakończenie Konferencji


prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

  

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys