Symposion

Rejestracja »
III Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne

Program konferencji

Piątek 1.03.2013

14.30-14.40

Otwarcie Konferencji

14.40-16.30

Sesja I
Wybrane problemy z gastroenterologii

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, 
prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska, prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz

14.40-15.00

Co nowego w leczeniu choroby refluksowej?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Białystok

15.00-15.30

Rozpoznawanie i leczenie zakażenia Helicobacter pylori wg konsensusu Maastricht IV

prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Warszawa

15.30-15.50

Polekowe uszkodzenia wątroby – rozpoznawanie i leczenie

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Katowice

15.50-16.10

Polipy żołądka w badaniu endoskopowym – i co dalej?

prof. dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława, Katowice

16.10-16.20

Rak wczesny żołądka

prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska, Szczecin

16.20-16.30

Dyskusja

16.30-17.20

Sesja II
Aktualności i doniesienia 

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach, dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

16.30-16.50

Biologiczne leki biopodobne. Nowe możliwości terapeutyczne

dr Danuta Owczarek, Kraków 

16.50-17.10

Znaczenie aminosalicylanów w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit i chemoprewencji raka jelita grubego w tych chorobach

dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Kraków

17.10-17.20

Dyskusja

17.20-17.50

Koktajl

17.50-18.30

Wieczór kulturalny: koncert zespołu Gosia Markowska Band

 

Sobota 2.03.2013

8.30-10.35

Sesja III
Przewlekłe choroby wątroby

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior, prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

8.30-8.50

Rak wątrobowokomórkowy – rosnące zagrożenie (epidemiologia, przyczyny)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior, Warszawa

8.50-9.15

Rak wątrobowokomórkowy – europejskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne (EASL/EORTC)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki, Kraków

9.15-9.40

Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych: najbardziej tajemnicza choroba w gastroenterologii?

prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, Szczecin

9.40-10.00

50-lecie transplantacji wątroby: współczesne bariery i perspektywy

prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki, Szczecin

10.00-10.15

Farmakogenetyka zakażenia HCV – zasygnalizowanie możliwości prognozowania terapii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach, Kraków

10.15-10.35

Dyskusja

10.35-11.00

Przerwa na kawę

11.00-12.00

Sesja IV
SESJA EDUKACYJNA KRKA POLSKA

Esomeprazol – dlaczego wyjątkowy?
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Lublin

12.00-13.30

Sesja V
Spotkanie z ekspertem - wybrane problemy w gastroenterologii

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas, prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński, prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki

 

Prezentacja przypadków i dyskusja:
 

1. Rzadsze postaci przewlekłego zapalenia trzustki (autoimmunologiczna) – jak rozpoznawać?
    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński, Lublin
 

2. Zmiany ogniskowe w trzustce – i co dalej?
    prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas, Łódź
 

3. Chory z cholestazą – jak rozpoznawać?
    prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, Szczecin
 

4. Zmiany ogniskowe w wątrobie – i co dalej?
    prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki, Szczecin

13.30-14.30

Przerwa na obiad

14.30-16.05

Sesja VI
Inne choroby jelit

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz,
prof. dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

14.30-15.00

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń czynnościowych jelit

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Lublin

15.00-15.20

Zaburzenia mikroflory jelitowej w gastroenterologii

dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Kraków

15.20-15.45

Chory z przewlekłą biegunką – strategia dalszego rozpoznawania

dr hab. Maria Kłopocka, Bydgoszcz

15.45-16.05

Dyskusja

16.05-16.15

Zakończenie i podsumowanie Konferencji

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys