Co nowego w 2011 roku?

PODYPLOMOWA SZKOŁA PTA 2011/PODYPLOMOWA SZKOŁA PTP 2011
– CO NOWEGO?

 

1. Panele dyskusyjne:

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie podniesieniem wymiaru praktycznego spotkań Szkoły do programów sesji edycji 2011 zostaną wprowadzone 20 minutowe panele dyskusyjne prowadzone przez przewodniczących sesji, w ramach których przedyskutowane zostaną najbardziej aktualne i ważkie problemy alergologiczne napotykane w codziennej praktyce lekarzy pierwszego kontaktu. W trakcie sesji będą zbierane pytania do wykładowców danej sesji – najciekawsze z nich staną się przedmiotem dyskusji na forum.

2. Sesja – Ciekawy przypadek z mojego gabinetu - panel dyskusyjny:

Sesja współtworzona przez lekarzy uczestniczących w spotkaniach Szkoły – wśród przypadków zgłoszonych e-mailowo przez lekarzy z danego ośrodka wybrane zostaną najciekawsze i omówione przez lekarza, który go zgłosił oraz zaproszonych ekspertów.

3. Pytania do prowadzących (sms’owy system zadawania pytań):

Podczas każdej z sesji będzie istniała możliwość anonimowego zadania pytania prowadzącemu i wykładowcom poprzez wysłanie sms’a z pytaniem.

4. Wykład inauguracyjny Prezydenta Zarządu Głównego PTA/Prezesa Zarządu Głównego PTP:

Każde spotkanie Szkoły zostanie otwarte przez wykład inauguracyjny przygotowany przez Prezydenta Zarządu Głównego PTA/Prezesa Zarządu Głównego PTP, omawiającego najbardziej aktualne problemy z dziedziny alergologii/pediatrii.

5. Ankiety:

Podczas wszystkich spotkań Szkoły Symposion prowadzi wsród uczestników ankietę z pytaniami dotyczącymi oceny i sugestii co do programu Szkoły. Sugestie te ujęte statystycznie będą stanowiły grunt pod programy kolejnych edycji Szkół.

6. Hand-out - Zeszyt streszczeń/reprezentatywne slajdy - Podyplomowa Szkoła PTA

W związku z nową ujednoliconą formułą programów Podyplomowej Szkoły PTA w 2011 roku zostaną przygotowane materiały konferencyjne w formie zeszytu streszczeń zawierającego najbardziej reprezentatywne slajdy i komentarze do wykładów edycji 2011, które otrzyma każdy zarejestrowany uczestnik spotkania.