Program

Piątek, 25 marca 2011

15.00-15.20 Otwarcie

15.20-16.50 I Sesja - Patogeneza, epidemiologia i diagnostyka spondyloartropatii
Przewodniczą: Prof. dr hab. n .med. Krystyna Bernacka, Prof. dr hab. n .med. Stanisław Luft, Prof. dr hab. n .med. Henryka Małdykowa, Prof. dr hab. n .med. Jacek Szechiński

15.20-15.40 Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Rola antygenu HLA-B27 w patogenezie spondyloartropatii

15.40-16.00 Prof. dr hab. n .med. Anna Jędryka-Góral
Geoepidemiologia spondyloartropatii

16.00-16.20 Prof. dr hab. n .med. Witold Tłustochowicz
Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii, skale oceny aktywności i wydolności czynnościowej

16.20-16.40 Dr med. Jadwiga Staniszewska-Varga
Diagnostyka obrazowa spondyloartropatii

16.40-16.50 Dyskusja

16.50-17.10 Przerwa

17.10-18.00 Sesja satelitarna

18.00-19.30 II Sesja - Charakterystyka kliniczna spondyloartropatii
Przewodniczą: Prof. dr hab. n .med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Prof. dr hab. n .med. Eugeniusz J. Kucharz, Prof. dr hab. n .med. Jacek Musiał, Prof. dr hab. n .med. Witold Tłustochowicz

18.00-18.20 Prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
Dlaczego tak późno rozpoznajemy zesztywniające zapaleniu stawu kręgosłupa?

18.20-18.40 Prof. dr hab. n .med. Eugeniusz J. Kucharz
Łuszczycowe zapalenie stawów

18.40-19.00 Dr n. med. Brygida Kwiatkowska
Reaktywne zapalenia stawów

19.00-19.20 Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Linke
Zapalenie stawów w przebiegu zapalnych chorób jelit

19.20-19.30 Dyskusja

19.30-20.15 III Sesja – Prezentacja prac oryginalnych z dyskusją
Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Henryka Brózik, Prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański

20.30 Kolacja

 

Sobota, 26 marca 2011

8.30-10.20 IV Sesja – Spondyloartropatia młodzieńcza.
Objawy spondyloartropatii poza układem ruchu
Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. n. med. Jacek Pazdur, Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal

8.30-8.50 Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Spondyloartropatia młodzieńcza

8.50-9.10 Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych na spondyloartropatię

9.10-9.30 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Zmiany w nerkach w przebiegu spondyloartropatii

9.30-9.50 Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold
Zapalenie błony naczyniowej oka jako objaw spondyloartropatii

9.50-10.10 Prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser
Depresja a spondyloartropatia

10.10-10.20 Dyskusja

10.20-10.40 Przerwa

10.40-11.40 V Sesja – Prezentacja prac oryginalnych z dyskusj
Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Anna Jędryka-Góral, Dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

11.40-11.50 Przerwa

11.50-13.00 VI Sesja – Leczenie chorych na spondyloartropatię
Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski, Prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska

11.50-12.10 Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
Możliwości leczenia farmakologicznego spondyloartropatii

12.10-12.30 Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Zastosowanie leków biologicznych w przebiegu spondyloartropatii

12.30-12.50 Dr n. med. Mirosława Bonikowska-Zgaińska
Znaczenie fizjoterapii w leczeniu spondyloartropatii

12.50-13.00 Dyskusja

13.00-13.15 Zamknięcie Konferencji

13.15 Lunch

realizacja: insys