Komitet

Konferencja odbywa się pod patronatem:

Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki,
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Jacek Musiał,
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Anna Jędryka-Góral
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

realizacja: insys