Streszczenia

Zapraszamy Państwa do prezentacji własnych prac związanych z tematyką Konferencji.

Streszczenia należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: do dnia 15.01.2011.

Prosimy o przygotowanie tekstu w Wordzie według następujących wskazówek:

  1. Tytuł pracy - czcionka Arial, 16 pkt. (duże litery),

  2. Imię i nazwisko Autora (-ów), afiliacja - czcionka Arial kursywa, 12 pkt.

  3. Streszczenia - czcionka Arial normal, 12 pkt. do 2000 znaków (maksymalna liczba znaków na format A4).

realizacja: insys