Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej zakładka REJESTRACJA. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Państwa adres e-mail wysłana zostanie informacja o numerze konta, na które należy dokonać wpłaty w ciągu 14 dni od rejestracji. Dla każdego uczestnika generowany jest indywidualny numer konta.

Opłaty

 

do 30.11.2011

do 30.01.2011

po 31.01.2011

Uczestnicy

150 zł

250 zł

350 zł

Osoba towarzysząca

50 zł

100 zł

150 zł

Informujemy, że udział w Spotkaniu Towarzyskim jest bezpłatny i nie zawiera się w opłacie konferencyjnej!

Opłata Konferencyjna obejmuje

  • udział w sesjach,
  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
  • identyfikator,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • poczęstunek kawowy w przerwach i lunch.

Opłata za Osobę Towarzyszącą obejmuje

  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
  • identyfikator,
  • poczęstunek kawowy w przerwach i lunch.

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane będą do momentu wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 10 marca 2011 r

Rezygnacja

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej:

  • faksem: 61 662 81 71
  • e-mailem:

do dnia 25 lutego 2011 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

realizacja: insys