Symposion

Akademia Świadomości Prawnej Symposion

Akademia Świadomości Prawnej

Szanowni Państwo,
 

Akademia Świadomości Prawnej to projekt organizowany od kilku lat przez firmę Symposion, który ma na celu pomóc lekarzom wszystkich specjalności w postępowaniu zgodnie z prawem medycznym oraz uniknięciu ewentualnych kłopotów powstałych z niewłaściwego, samodzielnego interpretowania skomplikowanych przepisów prawa. W roku 2014 zapraszamy na spotkania z cyklu Akademia Świadomości Prawnej w nowej, ulepszonej odsłonie przygotowanej przez praktyków z firmy Medlegalis.
 

Serdecznie zapraszamy!
 

                                                                                                              Zespół Symposion

 
 

Wybrane zagadnienia poruszane podczas spotkań
Akademii Świadomości Prawnej Symposion w 2014 roku:

 


  • zasady prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta oraz zarządzeniami Prezesa NFZ;
  • zasady prawidłowego dokumentowania podejmowanych działań leczniczych oraz ordynowania leków;
  • dokumentacja pacjenta jako środek dowodowy w postępowaniu kontrolnym oraz sądowym;
  • zasady wypisywania recept, w tym recept transgranicznych;
  • środki dowodowe i odwoławcze w toku postępowania kontrolnego i sądowego.

Podstawą szkolenia będą aktualne przepisy prawa, w tym znowelizowane rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz zarządzenia Prezesa NFZ (wraz z wytycznymi) oraz wybór aktualnego orzecznictwa Sądowego.

 

Szkolenie przewiduje również krótki panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników. 


Korzyści z udziału w Akademii

 


Przez cały czas trwania Podyplomowej Szkoły PTP i Podyplomowej Szkoły PTA będzie możliwość zadawania pytań natury prawnej naszym ekspertom na specjalnie przygotowanym stoisku firmy MedLegalis.


Osoby, które zarejestrują się na stoisku MedLegalis w czasie trwania naszych konferencji, będą miały możliwość skorzystania z telefonicznej pomocy prawnej przez dwa dni robocze po konferencji (poniedziałek, wtorek).


Osoby, które zarejestrują się na stoisku MedLeglis w czasie trwania Podyplomowej Szkoły PTA i Podyplomowej Szkoły PTP, otrzymają w formie elektronicznej kwartalnik prawniczy MedLegalis.

 

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71

symposion.pl

realizacja: insys