Aktualności

Bogaty w wydarzenia wrześniowy weekend

W miniony weekend Symposion był organizatorem aż trzech zdarzeń medycznych: VI Łódzkiego Weekendu Gastroenterologicznego, konferencji Pediatria na Podlasiu oraz Jubileuszu 35-lecia istnienia Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Pierwsza z konferencji, VI Łódzki Weekend Gastroenterologiczny, połączony z III Spotkaniem Polskiego Klubu Trzustkowego, został zorganizowany we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Polskim Klubem Trzustkowym. W programie znalazły się następujące sesje: ostre zapalenie i guzy neuroendokrynne trzustki, choroby czynnościowe przewodu pokarmowego, przewlekłe zapalenie i rak trzustki, przewlekłe stany zapalne i przedrakowe przewodu pokarmowego, farmakoterapia chorób przewodu pokarmowego. Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się panel dyskusyjny na temat zmian ogniskowych w trzustce, w którym uczestniczyli wybitni znawcy tematu, m.in.: Pani Profesor Grażyna Rydzewska, Panowie Profesorowie – Krzysztof Bielecki, Paweł Lampe, Ireneusz Krasnodębski, Marek Durlik, Zbigniew Śledziński.

Konferencji towarzyszyły warsztaty endoskopowe na temat tamowania krwawień oraz technik mukozektomii, zorganizowane przez firmę Olympus.

Spotkanie zostało zorganizowane pod przewodnictwem Pani Profesor Ewy Małeckiej-Panas oraz Pana Profesora Jana Chojnackiego.

Druga z konferencji, Pediatria na Podlasiu, pod przewodnictwem Pani Profesor Janiny D. Piotrowskiej-Jastrzębskiej, odbyła się w Białowieży. Patronat honorowy nad zdarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Pan Profesor Jacek Nikliński.

Tematyka naukowa Konferencji objęła aktualne zagadnienia medycyny wieku rozwojowego, ważne w codziennej praktyce klinicznej i w pracy lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej. W sesjach naukowych przedstawione zostały współczesne problemy gastroenterologii i żywienia dzieci zdrowych i chorych, aktualne zagadnienia z zakresu wybranych chorób infekcyjnych, metody ich diagnozowania i prawidłowego leczenia. Omówiono także postępy w zakresie immunoprofilaktyki czynnej – szczepień ochronnych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przedstawione zostały zarówno naukowe, jak i praktyczne nowości współczesnej wakcynologii, nowe rejestracje szczepionek obowiązkowych i zalecanych.

Konferencja została zorganizowana przez Klinikę Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

W Warszawie odbyła się natomiast konferencja jubileuszowa z okazji 35-lecia Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierowanej przez Panią Profesor Teresę Jackowską. Omówiono zakażenia chlamydiami i mykoplazmami, powikłania zapaleń płuc u dzieci, EBM oraz racjonalną antybiotykoterapię.

Powrót do aktualności