Aktualności

Dobroczynny wieczór klezmerski na kazimierskim Rynku

3 września o godz. 20.00 na Rynku w Kazimierzu Dolnym odbędzie się Wieczór klezmerski, którego główną gwiazdą będzie zespół KROKE. Spotkaniu towarzyszyć będzie akcja charytatywna na rzecz spalonej szkoły w Kazimierzu Dolnym. Współorganizatorem Wieczoru jest Symposion

Tego wieczoru będzie można wspomóc odbudowę szkoły, kupując los–cegiełkę, a przy okazji wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i przyłączenia się do akcji!

Wstęp na imprezę jest wolny.

 

Impreza jest organizowana jako wydarzenie towarzyszące XIII Międzynarodowej Konferencji Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, której przewodniczy Profesor Andrzej Emeryk. Drugim organizatorem - obok firmy Symposion - jest Urząd Miasta Kazimierza Dolnego.

Koncert wzbogaci Przegląd Młodych Zespołów Klezmerskich.

 

KROKE

 Jeden z najlepszych zespołów muzyki żydowskiej w Europie utworzony przez absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie. W języku jidysz “Kroke” oznacza Kraków. W twórczości i życiu muzyków określa to zarazem fundamentalne odniesienia do ich tożsamości kulturowej i artystycznej. Grając własne kompozycje, muzycy nie zrywają kontaktu z klasycznym klezmerskim muzykowaniem. Na bazie tradycyjnych motywów żydowskich improwizują, budują oryginalne aranżacje, tworzą pasjonujący spektakl wciągający każdego wrażliwego na muzykę słuchacza.

Są to utwory bardzo plastyczne, melodyjne, dynamiczne, lecz (i to jest atut zespołu) trudne do sklasyfikowania w obrębie jakiegokolwiek gatunku. Bazują na elementach ludowej tradycji muzycznej wielu narodów, wśród nich na muzyce bałkańskich Cyganów, korzystają z doświadczeń muzyki klasycznej i jazzu. Muzyka KROKE porusza ciało i duszę. Jej siła polega na spontanicznej, pełnej witalności transformacji starej kultury do nowej rzeczywistości, wzbogaconej wrażliwością i żarliwością muzyków. Wirtuozeria w opanowaniu instrumentów, pełnia barwy dźwięku, to podstawy muzyki tworzonej przez KROKE.

Występy emanują radością wspólnego muzykowania i zawsze przyjmowane są owacyjnie i entuzjastycznie przez publiczność.

 

KATASTROFA BUDOWLANA

31 maja 2011 r. w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym, do którego uczęszcza 368 uczniów, miała miejsce katastrofa budowlana, spowodowana najprawdopodobniej wybuchem gazu. Budynek szkoły uległ znacznemu zniszczeniu - czwarta jego część została zrównana z ziemią, pozostała część budynku ma poważnie uszkodzoną konstrukcję.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Puławach całkowicie wyłączył obiekt z użytkowania.

Gmina poniosła dotkliwą stratę (tracąc największy obiekt szkolny) nie tylko w wymiarze materialnym, ale również społecznym. Trzy szkoły skupione w zespole: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum z dnia na dzień pozbawione zostały własnych pomieszczeń.

Gmina stanęła przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia warunków do nauki na kilka następnych lat - do czasu odbudowy szkoły.

Odbudowa szkoły jest zadaniem koniecznym, ale jednocześnie pozostaje poza zasięgiem możliwość samorządu.

Zakładany koszt odbudowy to 23 mln zł.

Powrót do aktualności