Aktualności

Wielki sukces XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego!

Wielkim sukcesem zakończył się w ubiegłą sobotę w Szczecinie XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbył się w dniach 9–11 czerwca 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich. W spotkaniu uczestniczyło blisko 2000 lekarzy pediatrów z całej Polski, prawie 150 wykładowców polskich i zagranicznych oraz ponad 100 wystawców

Podczas Zjazdu przedstawione zostały w szerokim zakresie najważniejsze zagadnienia i doniesienia związane z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem wielu jednostek chorobowych napotykanych w codziennej praktyce pediatrycznej.

Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Małżonka Prezydenta Anna Komorowska, a także Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Barbara Kudrycka, a także JM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Profesor Przemysław Nowacki.

Gośćmi specjalnymi Zjazdu byli Doktor Patricia Hamilton – była Prezydent Europejskiej Akademii Pediatrii oraz Profesor Robert Block – Prezydent Elekt Amerykańskiej Akademii Pediatrii, którzy w wykładach inauguracyjnych przedstawili zasady funkcjonowania opieki zdrowotnej nad dzieckiem i młodzieżą w Europie oraz Ameryce Północnej.

Podczas inauguracji Zjazdu zostały wręczone dyplomy członka honorowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które otrzymali: Pani Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Pan Profesor Jacek Grygalewicz, Pan Profesor Zdzisław Makowski, Pan Profesor Andrzej Milanowski, Pan Doktor Zenon Owoc oraz Pan Profesor Jerzy Stańczyk. Wręczono również Oskary Pediatrii: Minister Zdrowia Pani Ewie Kopacz (w Jej imieniu nagrodę odebrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Marek Haber, który odczytał list Pani Minister skierowany do uczestników Zjazdu), Rzecznikowi Praw Dziecka Panu Markowi Michalakowi, a także Panu Profesorowi Mieczysławowi Walczakowi.

Ponadto przekazano także najwyższe odznaczenia PTP – medale imienia Józefa Brudzińskiego.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów PTP wybrano nowe władze Towarzystwa. Na kolejną kadencję została wybrana dotychczasowa Prezes – Pani Profesor Alicja Chybicka. Nowe władze PTP ustaliły kierunki rozwoju Towarzystwa oraz najważniejsze cele na następną kadencję.

Podczas Zjazdu odbyło się również Zebranie Zarządów Głównych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, a także Walne Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia oraz posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Pediatrycznego.

Zjazdowi towarzyszyła konferencja prasowa, która zgromadziła liczne grono dziennikarzy prasy ogólnopolskiej, regionalnej oraz branżowej.

Diamentowym Partnerem Zjazdu była firma GLAXOSMITHKLINE, Złotym Partnerem – TEVA, a Srebrnymi – HIPP oraz PFIZER.

 

Fotorelacja

Więcej o XXXI Zjeździe PTP

Powrót do aktualności