Aktualności

27–28 maja 2011 r. w World Trade Center w Poznaniu odbyły się I Poznańskie Dni Gastroenterologiczne

Konferencję zorganizował Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Zdarzenia był Pan Profesor Krzysztof Linke

Konferencję rozpoczęły, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników, a zorganizowane przez firmę Olympus, Warsztaty z zakresu tamowania krwawień z przewodu pokarmowego oraz technik mukozektomii endoskopowej.

W pierwszej sesji poświęconej chorobom przełyku i żołądka przedstawiono badania czynnościowe w chorobach przełyku, wskazania i możliwości diagnostyczne endoskopowej ultrasonografii oraz zagadnienie leczenia dyspepsji. Omówiono również diagnostykę i leczenie guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego, a także postępy paliatywnej terapii systemowej raka trzustki.

Kolejna sesja dotyczyła postępów w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego: praktycznego zastosowania nowych technik endoskopowych, omówienia współczesnych poglądów na terapię infekcji (helicobacter pylori), możliwości i ograniczeń współczesnej diagnostyki przewlekłego zapalenia trzustki oraz możliwości wykorzystania wybranych metod obrazowania w gastroenterologii.

Trzecia sesja dotyczyła chorób jelit. Pani Profesor Grażyna Rydzewska, konsultant krajowy ds. gastroenterologii, przedstawiła korzyści i kontrowersje terapii biologicznej w nieswoistych zapaleniach jelit. Następne wykłady dotyczyły jakości życia chorych z nieswoistymi zapaleniami jelita grubego, a także zespołu jelita drażliwego, prebiotyków i probiotyków w chorobach jelit oraz symptomatologii i diagnostyki postaci fenotypowych celiakii.

Ostatnia sesja poświęcona była postępom w hepatologii, w tym współczesnym możliwościom leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby, chorobie stłuszczeniowej wątroby, diagnostyce i terapii wybranych przewlekłych chorób wątroby oraz przeszczepom wątroby.

Każdej sesji towarzyszyły długie, ożywione dyskusje, podczas których uczestnicy zadawali pytania przy pomocy specjalnego systemu esemesowego.

Konferencję uświetnił wieczór kulturalny poprowadzony przez Jacka Cygana. Zaprosił On do współpracy Małgorzatę Bańkę, z którą zaprezentował nastrojowy koncert.

W Konferencji wzięło udział 210 lekarzy z całej Polski oraz ponad 30 firm.

 

Fotorelacja

Powrót do aktualności