Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji The 1st Baltic Stem Cell Meeting, która odbędzie się 27–29 maja br. w Szczecinie

Organizatorem Spotkania, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. Podczas tego ważnego naukowego wydarzenia  spotkają się światowej sławy wybitni eksperci z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Azji, prezentując autorskie wykłady. 

W programie konferencji znajdą się zagadnienia dotyczące zastosowania klinicznego komórek macierzystych pozyskiwanych z dorosłych tkanek i krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej, mechanizmów regulujących ich przemieszczanie się w tkankach, mechanizmów transformacji nowotworowej komórek macierzystych oraz aspektów biologicznych występowania w dorosłych tkankach komórek macierzystych przypominających bardzo małe komórki embrionalne (ang. VSELs). Będą też omawiane mechanizmy interakcji międzykomórkowych za pomocą tzw. mikrofragmentów błonowych. Podczas konferencji poruszonych zostanie również kilka istotnych kwestii prawnych i etycznych dotyczących badań nad komórkami macierzystymi i wykorzystaniem ich w terapii.

W tym samym czasie odbędzie się również w Szczecinie, zorganizowane także przez  Pomorski Uniwersytet Medyczny, Spotkanie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej.

Więcej informacji o The 1st Baltic Stem Cell Meeting

Więcej informacji o Spotkaniu Założycielskim Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej

Powrót do aktualności