Aktualności

230 lekarzy uczestniczyło w katowickiej konferencji Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

W sobotę 12 lutego 2011 r. w Centrum ING Banku Śląskiego w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

W konferencji, pod naukowym patronatem Dyrektor Szkoły PTP, Pani Profesor Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej, oraz we współpracy z Prezes Oddziału Śląskiego PTP, Panią Profesor Haliną Woś, wzięło udział 230 lekarzy ze Śląska.

Spotkanie zainaugurował wykład Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Pani Profesor Alicji Chybickiej Przyszłość Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w świetle zmian w finansowaniu i organizowaniu opieki medycznej nad populacją w wieku rozwojowym.

W programie znalazła się również, objęta grantem naukowym firmy TEVA, sesja poświęcona antybiotykoterapii, a także – objęta grantem naukowym firmy PFIZER – sesja dotycząca młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Ponadto podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienie autyzmu u dzieci, mukowiscydozy oraz zastosowania probiotyków w pediatrii.

Głównym partnerem zdarzenia była firma TEVA.

Powrót do aktualności