Aktualności

1100 pediatrów uczestniczyło w miniony weekend w konferencjach Symposion

W miniony weekend firma Symposion była organizatorem dwóch spotkań pediatrycznych – IV Ogólnopolskiej Konferencji Kontrowersje w pediatrii w Krakowie (4–5 lutego) oraz Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Warszawie (4 lutego)

Kontrowersje w pediatrii, zorganizowane pod przewodnictwem Pana Profesora Jacka J. Pietrzyka, kierownika Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zgromadziły ponad 800 lekarzy.  W ciągu dwóch dni omówione zostały zagadnienia wzbudzające burzliwe dyskusje środowiska medycznego, takie jak szczepienia przeciwko grypie, produkty lecznicze off-label, a także temat leczenia i zapobiegania zapaleniu oskrzelików oraz badań przesiewowych u noworodków w kierunku wad słuchu i mukowiscydozy. Ponadto wybitni specjaliści laryngologii przedstawili stanowiska rozpoznawania i leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego i zatok, a nefrologii – zakażeń układu moczowego u dzieci. W programie znalazła się także, objęta grantem naukowym firmy PFIZER, sesja dotycząca zakażeń pneumokokowych.

Każdej sesji towarzyszyły długie, ożywione dyskusje, podczas których uczestnicy zadawali pytania przy pomocy specjalnego systemu esemesowego.

Konferencję uświetnił recital piosenki aktorskiej w wykonaniu Marty Bizoń.

Głównym Partnerem Konferencji była firma PFIZER.

 

W programie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Warszawie znalazły się m.in. wykłady wybitnych naukowców: Pani Profesor Walerii Hryniewicz, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, na temat odporności na antybiotyki będącej wyzwaniem dla współczesnej medycyny; Pana Profesora Bolesława Samolińskiego, kierownika Zakładu Profilaktyki Zakażeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat alergii wieku dziecięcego i jej wpływu na choroby wieku średniego i podeszłego; oraz Pana Profesora Andrzeja Radzikowskiego, kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM, o leczeniu przeciwgorączkowym według rekomendacji 2010.

Konferencja, w której uczestniczyło 300 lekarzy, zakończyła się spektaklem w Teatrze Polonia.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA.

Powrót do aktualności