Aktualności

Ponad 700 lekarzy zarejestrowało swój udział w IV Konferencji Kontrowersje w pediatrii w Krakowie

Konferencja, pod przewodnictwem Pana Profesora Jacka J. Pietrzyka, odbędzie się 4–5 lutego br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W tym roku sesje dotyczyć będą kontrowersji wokół szczepień przeciwko grypie oraz możliwości leczenia i zapobiegania zapaleniu oskrzelików. Poruszony zostanie temat badań przesiewowych u noworodków: w kierunku mukowiscydozy i powszechnych przesiewowych badań słuchu. Specjaliści laryngologii przedstawią stanowiska w zakresie rozpoznawania i leczenia ostrego zapalenie ucha środkowego i zatok, a nefrolodzy – zakażeń układu moczowego u dzieci. Z ogromnym zainteresowaniem spotyka się również propozycja sesji Primum non nocere, która obejmie zagadnienia stosowania leków poza rejestracją (off -label), terapii lekami hormonalnymi oraz badań klinicznych u dzieci.

Sesje wzbogacone zostaną prezentacją prac naukowych uczestników konferencji.

Głównym sponsorem konferencji jest firma PFIZER.

 

 

 

 

 

 

Powrót do aktualności